25 Aug 2015, 10:00 - 0:00 UTC

50 nyanser av blått, vatten som finansiell risk – seminarium för SWESIF-medlemmar i samarbete med Swedish Water House

Enligt OECD:s prognoser beräknas den globala efterfrågan på vatten öka med 55 % mellan 2000 och 2050. Parallellt med detta beräknas 40 % av den globala befolkningen 2050 bo i områden med svår vattenstress. Enligt The Global Risk Report 2015 från World Economic Forum skulle en framtida vattenkris få de mest skadliga konsekvenserna av alla de risker man rankat i undersökningen. Företag och investerare som kan förutse behoven och tillvarata möjligheterna i dessa utmaningar och risker är sannolikt också de som blir framtidens hållbara vinnare.

SWESIF arrangerar tillsammans med Swedish Water House ett medlemsseminarium om vatten som finansiell risk och investerares olika möjligheter att använda vatten och vattendata som materiell information i investeringsanalyser.

Seminariet hålls på engelska och är endast för medlemmar i SWESIF.

Venue: So Stockholm
Venu address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm

Programme

  1. Why water? Global trends and investor implications – Xavier Leflaive, OECD & Dominic Waughray, WEF
  2. How to use water data in the investment analysis – Lisa Beauvilain, Impax Asset Management
  3. Diskussion med presentatörer och publik – ledd av Johan Florén, Ordförande SWESIF

Organiser

SWESIF startades 2003 och har drygt 40 medlemmar.  Medlemmarna är i första hand kapitalägare och kapitalförvaltare. SWESIF är en oberoende förening som finner sitt berättigande i hållbara investeringar och får sitt mandat genom medlemsskarans bredd och representativitet. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt seminarieavgifter från deltagare som ej är medlemmar i SWESIF.

25 Aug 2015, 10:00 - 0:00 UTC
Swedish

SWESIF startades 2003 och har drygt 40 medlemmar.  Medlemmarna är i första hand kapitalägare och kapitalförvaltare. SWESIF är en oberoende förening som finner sitt berättigande i hållbara investeringar och får sitt mandat genom medlemsskarans bredd och representativitet. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifte