04 Jul 2013, 8:30 - 10:00 UTC

Almedalsseminarium: Farliga ämnen från hem till hav – vem bär ansvaret?

I våra hem finns tusentals ämnen som är farliga för människor och miljö . Vi vet mycket lite om hur de påverkar oss och våra ekosystem. En allt större andel utsläpp härstammar från diffusa källor vilket ställer höga krav på olika aktörer att vidta åtgärder, men vem ska betala? Vems ansvar är det att rena vattnet?

Venue: Högskolan på Gotland
Venue address: Rum B51

Programme

Medverkande

  • Johanna Sandahl, vice ordförande, Naturskyddsföreningen
  • Eva Sandberg, Rådgivare i internationella frågor, Kemikalieinspektionen
  • Anders Finnson, Miljöexpert, Svenskt Vatten
  • Tove Olsson, Miljöchef, Ragn-Sells
  • Hans Wallström, Miljö- och Arbetsmiljöchef, Skanska
  • Roger Tiefensee (C)
  • Tina Ehn, (MP)
  • Linda Wemmert (M)

Rum B51
Högskolan på Gotland

04 Jul 2013, 8:30 - 10:00 UTC
Swedish