03 Jul 2013, 16:30 - 18:00 UTC

Almedalsseminarium: Räcker vattnet för att möta klimathotet?

I september möts IPCC i Stockholm för att diskutera forskningsslutsatserna till den femte utvärderingsrapporten. En fråga som diskuteras allt mer är energiproduktionens beroende av säker vattentillgång, och hur klimat- och vattenkrisen ska kunna lösas integrerat. Detta seminarium lyfter fram nya forskningsrön, diskuterar vattensmart omställning mot klimatvänlig energiproduktion, och hur vi ska undvika att åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning hamnar i konflikt.

Venue: Högskolan på Gotland
Venue address: Rum D20

Programme

Medverkande

  • Lisa Emilia Svensson, Sveriges Havs- och vattenambassadör
  • Phil Graham, forskare, SMHI
  • Matilda Ernkrans, (S)
  • Roger Tiefensee, (C)
  • Helena Leander, (MP)
  • Johan Hultberg (M)

Rum D20
Högskolan på Gotland

03 Jul 2013, 16:30 - 18:00 UTC
Swedish