04 Jul 2013, 17:00 - 17:45 UTC

Almedalsseminarium: Sveriges Politik för Global Utveckling – hur kan näringslivet bidra?

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) är idag grunden i regeringens utvecklingspolitik. Alliansregeringen betonar näringslivet som en drivande kraft i utvecklingsarbetet, men företag har ingen skyldighet att bidra till PGUs mål. Vilka blir effekterna av detta? Hur ska näringslivet bidra?

Se seminariet här:

Venue: Miljöaktuellts Arena
Venue address: Gotlands Museum

Programme

Medverkande:

  • Biståndsminister Gunilla Carlsson
  • Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute
  • Harald Överholm, Doktorand, Institutionen för industriell ekonomi, Cambridge
  • Helena Markstedt, Generalsekreterare, Fair Trade
  • Mats Landén, Generalsekreterare, Näringslivets Miljöchefer

Miljöaktuellts Arena
Gotlands Museum

04 Jul 2013, 17:00 - 17:45 UTC
Swedish