22 Mar 2021, 9:00 - 0:00 CET

Att värdesätta vatten

Event full description  is as follows

SE INSPELNINGEN AV WEBBINARIET HÄR

Med anledning av Världsvattendagen bjuder SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten & Svenska kyrkan in till ett fullspäckat webbinarium på temat “Att värdesätta vatten”.

Vatten är en av våra viktigaste tillgångar. Det är en avgörande del av naturen; våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Vi människor använder det som dricksvatten, i jordbruket, för elproduktion, och inom industrin. Vatten har dessutom stor kulturell betydelse och är en källa till rekreation. Vattens värde för det svenska samhället är kort sagt stort och tar sig många olika uttryck.

Den 22 mars uppmärksammar SIWI Swedish Water House, SMHI, Svenskt Vatten och Svenska kyrkan Världsvattendagen med ett webbinarium på temat ”Att värdesätta vatten”. Under dagen kommer vi att diskutera vattnets värde ur ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och filosofiskt perspektiv. Vi kommer också uppmärksamma potentiella konflikter mellan dessa värden, hur de vägs emot varandra och hur Sveriges framtida vattensituation ser ut.

Talare under dagen är bland annat miljö- och klimatminister Per Bolund, Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm, generaldirektör på Näringsdepartementet Ulla Sandborgh, ärkebiskop emeritus KG Hammar och Göteborgs Universitets Åsa Kasimir.

Webbinariet är kostnadsfritt och kommer att livesändas.

PROGRAMPUNKTER

• Öppningsanförande
Per Bolund, miljö- och klimatminister

• Vad finns det för värden på vatten?
Vattnets värde sträcker sig långt bortom det vi betalar som konsumenter – vi lyfter bland annat filosofiska, miljöekonomiska och samiska perspektiv på vattnets värde i Sverige.

TALARE

KG Hammar, ärkebiskop emeritus
Julia Wahtra, SLU
Jens Thoms Ivarsson, Rain Gothenburg
Jannie Staffansson, Samiska Rådet
Sten Bergström, professor, f.d. SMHI

• Hur använder vi egentligen vatten idag och vad finns det för konflikter mellan olika perspektiv på vattnets värde?
I Sverige har vi länge saknat kunskap om hur vårt vatten används och av vem. SMHI presenterar en studie som belyser just detta. Vi diskuterar även konflikter mellan vattnets olika värden med exempel från vattenkraften, Mälaren och våtmarker.

TALARE

Anna Eklund, SMHI
Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten
Åsa Kasimir, Göteborgs universitet
Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanlands län

• Vem är det som värdesätter vatten idag och vems ansvar är det att vi har en hållbar vattenförsörjning i Sverige?
Hur ser ansvarstagandet kring vår vattenanvändning ut? Vilka olika värden på vatten är det som väger tyngst i ansvarsfördelningen? Vi hör från Näringsdepartmentet om den nationella vattenstrategi för näringslivet som håller på att tas fram, från den privata sektorns arbete genom WWF, samt hur vattenproducenterna i Sverige ser på sitt uppdrag.

TALARE

Ulla Sandborgh, Näringsdepartementet
Karin Glaumann, WWF
Pär Dalhielm, Svenskt Vatten

Med reservation för att mindre ändringar i program och bland talare kan förekomma.

SE INSPELNINGEN AV WEBBINARIET HÄR >>>

 

Organiser

22 Mar 2021, 9:00 - 0:00 CET
Online
Swedish