11 May 2017, 8:00 - 10:00 UTC

BACK BY POPULAR DEMAND! Årets globala vattenfrågor – välkommen till frukostmöte!

Vi inleder med att beskriva vattenvärlden som vi ser den och gör spaningar kring relevanta frågor om hållbarhet, politik och tillgång till rent vatten i konkurrens mellan olika nyttjare.

Vi vill även berätta om SIWIs och SWHs planer och arbete under 2017. Förhoppning är att mötet bidrar till en stärkt samordning genom att erbjuda en kunnig och strategisk dialogplattform kring vattenfrågor.

Du bidrar informellt i den efterföljande diskussionen med Dina perspektiv, erfarenheter, utgångspunkter, reflektioner och observationer.

Venue name: SIWI – rum ‘Ocean’
Venue address: Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

11 May 2017, 8:00 - 10:00 UTC
Swedish