20 May 2021, 2:00 - 3:30 CET

Biologiska mångfaldens dag: Vi vill vara en del av lösningen – vill du?

Event full description is as follows

SE INSPELNINGEN AV WEBBINARIET PÅ YOUTUBE >>>

LADDA NER PRESENTATIONEN (PDF) >>>

Jordens artrikedom är helt beroende av vatten. Biologisk mångfald – variationen i gener, arter och ekosystem – lyfts allt oftare som lösningen för många av nutidens stora globala utmaningar. Samtidigt är osäker tillgång till rent vatten och artutrotning några av de allvarligaste riskerna mot människors hälsa och levnadsvillkor.

Inför Biologiska Mångfaldens Dag arrangerar vi ett webbinarium den 20e maj där vi presenterar de senaste forskningsrönen om biologisk mångfald och praktiska restaureringsprojekt i sötvattenekosystem som gynnar artrikedom, samt diskuterar möjliga lösningar framåt.

Vår första talare Sara Bergek kommer även att presentera rapporten Klimatförändringar och biologisk mångfald – Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv.

AGENDA

Keynote speaker:

Hur påverkas biodiversiteten i våra vatten av klimatförändringarna?
Sara Bergek, Forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU

Fallstudier:

 • SLU:s förslag för hur biodiversitet och ekosystemtjänster kan inkluderas i Sida’s kommande strategi
  Jens Olsson, Koordinator, SLU Vattenforum
 • Assessing the benefits of river habitat restoration for biodiversity (hålls på engelska)
  Brendan Mckie, Universitetslektor vid Institutionen för vatten och miljö, SLU
 • (Re)creating wetlands to safeguard biodiversity and improve water quality – engaging landowners in a catchment area approach (hålls på engelska)
  Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, Sötvattenexpert, WWF Finland

Gruppdiskussioner

 • Biodiversitet i svensk vattenförvaltning
 • Kunskapsluckor / Internationella perspektiv
 • Ekonomiska perspektiv på biodiversitet

Bakgrund till webbinariet:

Den 22 maj är utsedd av FN till den internationella dagen för biologisk mångfald.

Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse för ekosystem, människor och global hållbar utveckling. Alla livsformer är beroende av vatten, så utmaningar med vattenflöden och vattenkvalitet innebär automatiskt utmaningar för biologisk mångfald. Förändrade eller försämrade livsmiljöer är ett stort problem i både hav och sötvatten, i Sverige och i övriga världen.

Fler miljöförbättrande åtgärder, och mer effektiva styrsystem behövs för både hav, sjöar och vattendrag för att skapa förutsättningar att uppnå en hög och hållbar biologisk mångfald.

SE INSPELNINGEN AV WEBBINARIET PÅ YOUTUBE >>>

LADDA NER PRESENTATIONEN (PDF) >>>

Biologiska mångfaldens dag - partners' logos: WWF, Swedish Water House, Sveriges lantbruksuniversitet

Organiser

20 May 2021, 2:00 - 3:30 CET
Online
Swedish