10 Apr 2013, 9:00 UTC

Den hållbara maten – konsumenten i fokus

Vi bjuder på hållbar frukost. Frukost serveras från 07:45.

Vilka val vi gör vid butikshyllan kan få stora konsekvenser för miljön. Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön på andra sätt, till exempel genom användning av växtskyddsmedel, genom övergödning, bevattning och utfiskning.

Genom att välja bort resursintensiva livsmedel såsom nötkött kan man ta mindre vatten och mark i anspråk samt minska utsläppet av växthusgaser. Men lika viktigt som att välja rätt typ av livsmedel är att fundera över hur maten har producerats. Vilken odlingsmetod som används kan ha avgörande effekt på miljön.

Valet för konsumenten är långt ifrån enkelt. Inte sällan krockar olika miljöaspekter. Nötkött är till exempel negativt för klimatet men bidrar till att hålla landskapet öppet. När man ovanpå detta ska säkerställa att maten är hälsosam och producerats under goda arbetsförhållanden blir bilden allt mer komplex.

Hur väljer man den ”rätta” maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen? Och vad kan man göra för att underlätta för konsumenterna? Kom och lyssna när vi debatterar dessa frågor.

Talare:
Johanna Björklund, Forskare, Centrum för uthålligt lantbruk, SLU
Louise Köning, Hållbarhetschef, Coop
Oloph Fritzén, bonde, Drömgården

Seminariet är del ett av tre i en seminarieserie på temat mat och klimat som kommer att hållas under 2013 tillsammans med FAO och KSLA.

Venue: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Venue address: Drottninggatan 95B, Stockholm

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95B
Stockholm

10 Apr 2013, 9:00 UTC
Swedish