03 Jul 2019, 14:00 - 14:45 UTC

Den värdefulla vattenkällan: handelsvara eller helig plats?

Vatten är centralt i finansiella investeringar men även för människors försörjning, kulturella och religiösa utövande. Företag, urfolk och lokalsamhällen kan ha olika behov och värderingar. Vad gör en när intressen krockar? Vem bestämmer vad vattnet är värt och vems intressen styr hur det används?

Venue – name : Sverige i världen

Venue-address: Donnersgatan 6, 621 56 Visby

Venue Url

Seminariet kommer livestreamas här:

För de senaste uppdateringar om det här evenemanget, besök Almedalens officiella program » 

Läs mer om vad vi gör i Almedalen »

Organiser

Twitter

@SweWaterHouse
@siwi_water
#Almedalen
#WaterWiseWorld
#WaterGovernance

03 Jul 2019, 14:00 - 14:45 UTC
Swedish