24 May 2021, 9:00 - 0:00 CET

Dialog om den nationella strategin för effektiv och hållbar vattenhushållning

Event additional time information is

8:00 – 11:00 GMT+1 | 3:00 – 9:00 GMT-4

Vatten är en allt mer begränsad resurs. Samtidigt utgör vatten en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande samhälle och näringsliv.

Swedish Water House och Svenskt Vatten välkomnar därför till ett dialogwebbinarium med Näringsdepartementets samordnare för näringslivets vattenhushållning Ulla Sandborgh.

Som ett urval av deltagare kommer vi kunna lyssna till:

 • Sophie Carler | Jernkontoret
 • Karin Sjöstrand | RISE
 • Maja Högvik | SKR
 • John Tumpane | Formas
 • Björn Sjöberg | Havs- och vattenmyndigheten
 • Markus Hoffmann | LRF
 • Fredrik Hellman | Astra Zeneca
 • Anna Linusson | Norra Östersjöns vattendistrikt
 • Martin Carlsson | Tetra Pak
 • Markus Selin | Socialdemokraterna
 • Magnus Ek | Centerpartiet
 • Betty Malmberg | Moderaterna
 • och mer…

Webbinariet inleds med en presentation av Ulla Sandborgh av arbetet så här långt med att ta fram en nationell strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning. Därefter kommer ett antal medverkande från industrin, branschorganisationer, myndigheter och forskningsinstitut lämna sina synpunkter och kommentarer på strategin. Webbinariet avslutas med en paneldiskussion mellan några riksdagspolitiker.

Organiser

24 May 2021, 9:00 - 0:00 CET
Swedish