20 Nov 2019, 17:30 - 19:30 UTC

Efter floden – filmvisning och diskussion

Event information detail is can be read below

Venue – name: Biograf Saga, Stockholm

Venue- address: Kungsgatan 24, 111 35 Norrmalm, Stockholm

Välkommen till vår filmvisning med efterföljande diskussion om vattnets roll för mänskligheten, ekosystemen och klimatet!

I filmen Efter Floden har filmskaparna Tina-Marie Qviberg och Andi Loor på ett poetiskt sätt fångat vattnets många värden som skapar förutsättningar för liv och planetens välfärd. Tillsammans tittar vi på filmen och diskuterar sedan med producenten och en expertpanel. Som publik är du hjärtligt välkommen att delta aktivt i diskussionen. Vi bjuder såklart på snacks och dricka!

OM FILMEN

Sötvatten är grunden för allt liv som vi känner det. Men det är den mest slösade naturresursen och föroreningarna är en spegling av människans tid på planeten. Vi mäter det i dricksvatten. Men det handlar om mer än så, vatten måste finnas i alla system för att planeten ska vara i balans. I vår förbrukande livsstil förlorar vi allt mer vatten och det finns ett samband mellan extremväder, klimatförändringar och obalans i vattnets kretslopp. Vi är inte varsamma med vårt viktigaste livsmedel som förvandlats till vilken vätska som helst. Vi slösar bort grunden för självaste livet.

Men vattnet och naturen är också våra viktigaste aktörer i att mildra klimatproblematiken. Att behålla vattnet i biosfären blir allt viktigare för grundvattennivåerna och avkylningen av planeten men det kräver ett nytt förhållningssätt till våra naturresurser och ekosystem.

TRAILER

https://vimeo.com/294520917

AGENDA

17:30 Välkommen till SIWI Swedish Water House. Elin Weyler, SIWI

17:45 Filmvisning – Efter Floden

18:45 Kommentar och diskussion.
Samtalsledare: Louise König, Chef hållbar affärsutveckling Ramboll

Tina-Marie Qwiberg, Producent av Efter Floden
Maggie White, Senior manager, International Policy, SIWI: Hur hanteras vatten och klimatförändringar i internationella processer? Vad kommer hända i UNFCCC COP 25 i Chile i december?
Jon Wessling, Vattenexpert LRF: Hur arbetar svenskt jordbruk med vattenhushållning och hållbarhet?
Olof Johansson, Skogspolitisk chef Sveaskog: Hur hanteras vattenresursen i jord-/skogsbruket?

19:30 Avslut

ANMÄLAN

Seminariet är kostnadsfritt, men vi har ett begränsat antal platser och därför är anmälan bindande – om ni inte kan komma maila sarah.breslin@siwi.org .
Ni debiteras 200 sek om ni inte kommer.
Anmäl dig via Eventbrite.

20 Nov 2019, 17:30 - 19:30 UTC
Swedish