21 Mar 2014, 9:00 - 13:00 UTC

Energi och vatten – en livsviktig förening

Seminarium på Världsvattendagen

Video: Kort reportage och sammanfattning av seminariet

Detta seminarium fokuserade på kopplingen mellan vatten och energi och gav exempel på innovativa lösningar på vatten- och energiutmaningar såväl inom Sverige som internationellt.

Frågor som diskuterades under dagen var:

 • Vad behövs för att ställa om till mer hållbart energisystem som även är hållbart ur vattensynpunkt?
 • Hur hanterar vi målkonflikter mellan vatten, energi, klimat?
 • Vilket ansvar har Sverige att hjälpa utvecklingsländer att skapa mer hållbara vatten- och energisystem?

Venue: Grand Hôtel
Venue address: Rum Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Programme

08:30 Kaffe och registrering

09:00 Tillkännagivande av 2014 års Stockholm Water Prize
Jens Berggren, Director of Stockholm Water Prize, SIWI

09:20 Öppningsanförande
Tobias Persson, Chef för enheten Samhälle och Miljö, Energimyndigheten

09:30 Globala Energitrender
Marcus Wråke, Chef, Energisystemanalys, IVL Svenska Miljöinstitutet

09:50 Vatten, Energi och Utveckling
Joakim Harlin, Senior Water Resources Advisor, UNDP

10:10 Det svenska energisystemet – en global förebild
Kjell Jansson, VD, Svensk Energi

10:30   Kaffepaus

11:00 Energieffektiv vattenrening
Gustaf Olsson, Professor, Lunds Universitet

11:20 Enköpingsmodellen: näringsrikt vatten till energiskogsodling
Ulf Pilö, Biträdande Vatten- och Avfallschef, Enköpings Kommun

11:40 På väg mot en solekonomi
Göran Hult, Forskningschef, Fortum

12:00 Paneldiskussion

 • Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
 • Johan Hultberg, Moderaterna
 • Kjell Jansson, Svensk Energi
 • Gustaf Olsson, Lunds Universitet

13:00   Seminariet avslutas

Organiser

 • Swedish Water House
 • IVL
 • Svensk Energi
 • UNDP
 • Global Water Partnership
 • Fortum
 • UNEP

Se fler bilder

21 Mar 2014, 9:00 - 13:00 UTC
Swedish