18 Jun 2018, 9:30 - 0:30 UTC

Från källa till hav i Östersjöregionen

Varje år hamnar miljoner ton plast i våra hav samtidigt som näringsläckage från jordbruk samt orenat avloppsvatten orsakar massiva algblomningar och syrefattiga havsbottnar. Globalt släpps över 80% av allt avloppsvattnet ut orenat! Dessa landbaserade aktiviteter innebär stora belastningar på vattendrag, sjöar och hav. De medför också hälsorisker och ekonomiska förluster, främst för de människor som lever längs med floder och kuster runtom i världen. Eftersom avstånden ofta är stora mellan ”källa” och ”hav” behöver många aktörer med olika mandat och prioriteringar att samverka för att effektivt hantera dessa belastningar. SIWI har introducerat plattformen ”källa till hav” (Source to Sea) där ett stort antal globala och regionala aktörer delar erfarenheter och diskuterar lösningar för ett effektivare samarbete uppströms och nedströms.

Under denna workshop tittar vi närmare på Östersjöområdet och hur vi svenska aktörer använder eller skulle kunna använda källa-till-hav-perspektivet. Vilka är aktuella aktiviteter och prioriteringar, samt vilka behov och möjligheter finns till samverkan?

Venue: SIWI ‘Ocean’
Venue address:Linnégatan 87A Stockholm

Programme

09:30  Välkommen
Lotta Samuelson, SIWI Swedish Water House

09:40 S2S – a concept and a platform
Birgitta Liss Lymer, S2S, SIWI

10:00 HaV:s S2S strategi
Tomas Andersson, Internationella enheten, HaV

 

11:00 Diskussion – Intresse för samverkan och gemensamt arbete

12:15 Sammanfattning, nästa steg
SWH/S2S

12.30 Lunch wrap och mingel

Organiser

18 Jun 2018, 9:30 - 0:30 UTC
Swedish