22 May 2013, 8:00 - 9:30 UTC

Frukostmöte om 2013 års Världsvattenvecka

Varje år samlar Världsvattenveckan / World Water Week in Stockholm mer än 2500 experter och beslutsfattare från hela världen i Stockholm, för att diskutera globala utmaningar relaterade till vatten. Swedish Water House och SIWI bjuder nu till frukostmöte för att presentera programmet för 2013 års Världsvattenvecka som i år har det övergripande temat Water Cooperation – Building Partnerships. Framförallt kommer fokus att ligga på konkreta exempel där samarbete leder till lösningar, samt på hur lyckade initiativ skall kunna skalas upp för att få större genomslag – perspektiv som är relevanta för både beslutsfattare, forskare och praktiker.

Programmet för Världsvattenveckan formas av mer än 260 organisationer i samverkan, och innehåller åtta vetenskapliga workshops, 120 seminarier och flera prisceremonier. I år finns det även en möjlighet för de under 35 år att delta avgiftsfritt i en rad aktiviteter under en ”Youth Day”.

Vi bjuder på frukost!

www.worldwaterweek.org

Venue: Ekoteket
Venue address: Kulturhuset, Stockholm

Programme

Medverkande:

  • Torgny Holmgren, VD
  • Karin Lexén, Director World Water Week & Prizes.

Ekoteket
Kulturhuset
Stockholm

22 May 2013, 8:00 - 9:30 UTC
Swedish