25 Nov 2020, 14:00 - 2:45 CET

Hållbar vattenförsörjning

PRESENTATIONER OCH INSPELNING är följande

Presentation – Anna Dahlman Petri, WSP
Presentation – Lovisa Gelotte, Svenskt Vatten
Inspelning

Sverige går mot ett varmare klimat där vi kommer att se både ökad vattenbrist och mer extremväder med fler översvämningar. På flera håll i Sverige känner vi redan av dessa förändringar, exempelvis i de senaste årens vattenbrist på Gotland och översvämningarna i Halland tidigare i år. Vad behövs för att hantera dessa förändringar? Är landets kommuner rustade för att möta utmaningen som klimatförändringarna utgör? Hur ser vi till att vi hanterar vårt vatten väl – både i situation av brist och överflöd?

MEDVERKANDE

Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Södra Österjöns vattendistrikt och ledamot Nationella expertrådet för klimatanpassning
Anna Dahlman Petri, VA-expert och senior utredare, WSP
Lovisa Gelotte, Projektledare, Strategi- och verksamhetsutveckling, Svenskt Vatten

Organiser

SIWI Swedish Water House

25 Nov 2020, 14:00 - 2:45 CET
Online
Swedish