12 Mar 2015, 8:30 - 10:30 UTC

Hantera vattenpåverkan med nya verktyg och metoder

Det finns idag flera verktyg som företag kan använda för att adressera sin vattenpåverkan. Nya ISO-standarden kring Vattenpåverkan, Water Stewardship samt Gold Water Standard kommer att presenteras och seminariet avslutas med frågestund och diskussion kring utvecklingen inom området.

Se presentationer under fliken “Filer”.

Venue: Sankt Paulsgatan 6

Programme

08:30 Frukost
09:00 Välkommen
09:05 Globala vattenutmaningar och dess påverkan på näringslivet

Lotta Samuelson, Programme Manager, Swedish Water House
09:20 Ny ISO-standard och exempel på tillämpningar
 Elin Eriksson, Director, IVL
09:35 ISO-standarder som del av hållbarhets- och kvalitetsarbete
Marcus Ihre, Projektledare, SIS
09:50 Gold Water Standard och Water Stewardship
Anna Forslund, Programme Manager, SIWI
10:05 Frågestund
10:30 Seminariet avslutas

Organiser

  • Swedish Water House
  • SIS

Twitter

12 Mar 2015, 8:30 - 10:30 UTC
Swedish