10 Nov 2015, 13:00 - 14:00 UTC

Hur långt sträcker sig rätten till vatten?

Under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg arrangerar Swedish Water House ett seminarium tillsammans med Röda Korset som kommer att diskutera rätten till vatten.

Venue: Svenska Mässan, Göteborg, Plats R2
Venue : Mässans Gata/Korsvägen, 412 4 Göteborg

Programme

Dricksvatten är en bindande mänsklig rättighet men rättighetens omfattning är begränsad, exempelvis inkluderar den inte vatten för egen odling och skyldigheterna är inte kopplade till någon tidsram. Parallellt med detta system finns målsättningar i FNs millenniemål och de nya hållbarhetsmålen kring tillgång till vatten och sanitet. Till skillnad från millenniemålen som siktade mot en halvering av antalet människor utan säker tillgång till vatten så strävar hållbarhetsmålen mot universell tillgång. Enligt de senaste siffrorna saknar endast 748 miljoner människor tillgång till vatten från en så kallad förbättrad vattenkälla, vilket innebär att millenniemålet anses uppfyllt men stora skillnader i realiseringen av rättigheten finns mellan grupper, regioner, stad och landsbygd. Hur ska vi tolka siffrorna? Riskerar vi att stirra oss blinda på framgångarna och glömma de som inte har kontinuerlig tillgång till säkert vatten till ett överkomligt pris? Vad säger statistiken egentligen och missar vi utsatta grupper i samhället?

Dessa frågor kommer att belysas genom presentationer av Dr Jenny Grönwall (SIWI), Sofia Widforss (SIWI) och Sara Andersson (Röda Korset). 

Organiser

Mänskliga Rättighetsdagarna

10 Nov 2015, 13:00 - 14:00 UTC
Swedish