30 Mar 2017, 10:30 - 0:00 UTC

Hur minskar vi vårt vattenavtryck i leverantörsled?

Brist på vatten medför stora utmaningar för länder och människors hälsa världen över. Det innebär också en affärsrisk för många branscher och företag – inte minst i deras leverantörskedjor. Trots detta bedriver förhållandevis få företag ett systematiskt förbättringsarbete som omfattar vattenanvändningen i leverantörsled.

I samarbete med Stockholm International Water Institute, SIWI, bjuder NMC in till ett seminarium där vi diskuterar hur företag i samarbete med sina leverantörer kan minska sitt vattenavtryck och därmed också sina affärsrisker.

Vi inleder seminariet med att ta del av resultat, lärdomar och erfarenheter från Sweden Textile Water Initiative, STWI – ett initiativ som samlar svenska textil- och modeföretag i en gemensam strävan att åstadkomma en hållbar vattenanvändning i leverantörsled. Seminariet avslutas med ett rundabordssamtal kring effektiva sätt att minska företagens vattenavtryck i leverantörsled.

SIWI_SWH_150318NMC_Logga_stor

Venue name: SIWI
Venue Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

Programme

09.45 – 10.00: Registrering

10.00 – 11.20:  Resultat, lärdomar och erfarenheter från STWI  (Webbsänds)

  • Katarina Veem, Swedish Water House director, SIWI
  • Elin Larsson, hållbarhetchef, Filippa K
  • Johanna Jigmo-Linde, hållbarhetschef & Rebecca Watkins, kvalitetschef, Gina Tricot

11.20 – 11.40: Paus med kaffe/te & smörgås

11.40 – 12.30: Rundabordssamtal: Hur minskar vi vårt vattenavtryck i leverantörsled? (Webbsänds inte)

Organiser

  • SIWI Swedish Water House
  • NMC
30 Mar 2017, 10:30 - 0:00 UTC
Swedish