09 Jun 2015, 8:30 - 10:00 UTC

Kemikaliepolitiken kommer inte lösas i reningsverket

Diskussionen om kemikalier i grund- och dricksvatten blossar upp. Vad är det som händer när det till och med behövs en kampanj som upplyser oss att dammet i våra lägenheter innehåller föroreningar som inte reningsverken kan hantera?

Den förra regeringen tog ett stort steg genom att formulera en proposition kring kemikaliepolitiken och ett etappmål inom miljömålet “giftfri vardag”. Sverige stämde till och med EU-kommissionen för att de inte tar hand om hormonstörande ämnen.

I regeringsförklaringen efter valet nämnde Stefan Löfven kemikaliepolitiken som ett fokusområde även för den nya regeringen. Men räcker det? Vilka substanser från vilka källor, vilka åtgärder eller styrmedel borde politiken fokusera på så att inga föroreningar hamnar i dricksvatten eller miljön?

Venue: So Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården

Programme

08:00 Frukost
08:30 Välkommen
Nicolai Schaaf, Swedish Water House
08:40 Kemikalier i vattnet – tekniska och politiska utmaningar
Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten
09:00 Regeringens kemikaliepolitik: Vilka är de nästa och viktigaste stegen?
Charles Berkow, politiskt sakkunnig, Miljö- och energidepartementet
09:15 Hur möter Sverige sitt ansvar? Svenska aktörernas roll inom nationella och internationella kemikaliepolitiken
Ulrika Dahl, avdelningschef för miljögifter, Naturskyddsföreningen
09:30  Diskussion: Ansvar och möjligheter – rollfördelning mellan politiken och andra aktörer
10:00 Seminariet avslutas

Organiser

50 platser totalt.
Meddela vänligen om du
får förhinder.

Twitter

Hashtag: #vattenläkemedel

09 Jun 2015, 8:30 - 10:00 UTC
Swedish