30 Sep 2016, 8:30 - 10:00 UTC

Läkemedelsrester i vattnet: Var står vi, vart går vi?

Svenska initiativ uppmärksammas som ledande exempel från internationellt håll, men var står vi i utvecklingen idag? Vilka processer har påbörjats, vilka hänger efter? Välkommen till ett frukostmöte på SIWI, 30 September.

Frukostmöte på SIWI, 30 September

Läkemedelsrester i vattnet är både ett svenskt liksom ett globalt problem som påverkar miljön och människornas hälsa negativt. Medan diffusa utsläpp från konsumenternas användning dominerar i Sverige så är höga punktutsläpp från tillverkningen största problemet i utvecklingsländerna. Det är i dessa länder de flesta läkemedel tillverkas, även för den svenska marknaden. Genom att inte ställa krav eller inte följa upp kraven som ställs inom subventionsbeslut, generikautbyte och offentlig upphandling bidrar det svenska hälsosystemet till fortsatta höga utsläpp från produktionen. Men också vid användningen och på reningsverken finns stora behov av förbättrade åtgärder.

Inom Klustergruppen om Vatten och Läkemedel på Swedish Water House har ett brett nätverk av svenska aktörer tagit fram rekommendationer på hur utsläppen kan minskas längs läkemedlens livscykel. Svenska initiativ uppmärksammas som ledande exempel från europeiskt och internationellt håll. Men var står vi i utvecklingen idag? Vilka processer har påbörjats, vilka hänger efter? Vad borde vara nästa steg för berörda aktörer i Sverige att ta tag i och på så sätt visa väg internationellt?

Välkommen till ett frukostmöte på SIWI, Stockholm International Water Institute.

Läs publicerat blogginlägg om ämnet här

Venue name: SIWI
Venue Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

Programme

  • Klustergruppens rekommendationer och påbörjade processer kring vatten och läkemedel
    Nicolai Schaaf, SIWI Swedish Water House
  • Hållbar upphandling av läkemedel: Hur tar vi fram användbara hållbarhetskriterier?
    Margareta Bergh, Upphandlingsmyndigheten
  • Miljöriskbedölmning av läkemedel: Test av modellen inom nationella läkemedelsstrategin
    Bengt Mattson, LIF/Pfizer
  • Diskussion
30 Sep 2016, 8:30 - 10:00 UTC
Swedish