08 Sep 2014, 14:00 - 15:00 UTC

Learning from water security: Implications of global phosphorus scarcity for food security and options for a soft-landing

Swedish Water House bjuder in till ett unikt tillfälle att lyssna till Dr. Dana Cordell från Institute of Sustainable Futures på University of Technology Sydney. Dr Cordell leder forskning om en hållbar fosforframtid i Australien och internationellt, och har även grundat Global Phosphorus Research Initiative.

Begränsad tillgång till fosfor seglar upp som en av 2000-talets största globala utmaningar. Fosfor, liksom vatten, är en nödvändig och oersättlig resurs vid produktion av livsmedel, och det senaste århundradets ökade skördar i jordbruket kan till stor del tillskrivas användingen av konstgödsel baserad på brytning av fosfatmalm. Vi har blivit beroende av en icke förnybar resurs för att försörja världens växande och alltmer krävande befolkning.

Lättbruten fosfatmalm är på väg att bli en bristvara, forskare varnar för “peak phosphorous” under detta århundrade, på samma sätt som “peak oil” och även “peak water”. Den geografiska utbredningen av fosforfyndigheter är mycket begränsad av kvarvarande kända fosfortillgångar finns drygt 70% i Västsahara som är ett omtvistat område i Marocko. Detta medför geo politiska säkerhetsrisker och gör jordbruk och livsmedelssäkerheten sårbar. Tillgången till fosfatmalm är ojämnt fördelad och närmare en miljard fattiga jordbrukare och deras familjer, som försörjer sig på näringsfattiga jordar, har inte tillgång till mineralgödsel-marknaden. Andra delar av världen överdoserar fosformängderna, och det outnyttjade näringsämnet läcker till närliggande vattendrag och vidare ut i sjöar och hav, med negativ påverkan på akvatiska ekosystem som följd.

Detta seminarium presenterar senaste forskningen, debatten och aktiviteterna för att trygga världens livsmedelssäkerhet ur ett fosforperspektiv. Vi diskuterar också kopplingen till den redan varierande och bristande tillgången på vatten i odlingssystemen. Vilka länkar, likheter och olikheter finns i tillgången till de livsnödvändiga och oersättliga resurserna fosfor och vatten? Hur skall dessa resurser förvaltas och fördelas?

Seminariet hålls på engelska.

Foton från seminariet

Dana Cordell

Dana_CordellDr Dana Cordell is a Research Principal and Chancellor?s Postdoctoral Research Fellow at the Institute for Sustainable Futures at the University of Technology, Sydney, where she leads research on sustainable phosphorus futures in Australia and internationally. She co-founded the Global Phosphorus Research Initiative (GPRI) in 2008 with colleagues in Sweden and Australia, as an outcome of her doctoral research on the ‘Sustainability implications of global phosphorus scarcity for food security’, which she undertook jointly at the Institute for Sustainable Futures and Linköping University in Sweden. In addition to facilitating transdisciplinary research on global phosphorus security, the GPRI aims to facilitate networking and awareness-raising among policy makers, industry, other scientists and the public regarding sustainable phosphorus use and food security. Dana also has 13 years of sustainability research experience leading and undertaking interdisciplinary sustainable water, sanitation, food and waste management projects many of which involved high-level stakeholder engagement and research communication.

Anmälan
Deltagande är kostnadsfritt, men skicka gärna en intresseanmälan senast den 3 september så vi kan planera kaffe och frukt.

Mer information
Har du frågor, kontakta Lotta Samuelson
lotta.samuelson@siwi.org

Global Phosphorus Research Initiative

Venue: SIWI, konferensrum “Ocean”
Venue address: Linnégatan 87A, 10055 Stockholm

Programme

14.00 Words of welcome.
Lotta Samuelson, Swedish Water House.

14.05 Towards phosphorus security: Implications of global phosphorus scarcity for food security and options for a soft-landing.
Dr Dana Cordell, Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney.

14.45 Links, similarities and differences between phosphorus and water scarcity in the food system.
Prof Jan Lundqvist, Senior Advisor, SIWI.

14.50 Questions and Comments from the audience.

SIWI, konferensrum “Ocean”
Linnégatan 87A
10055 Stockholm

08 Sep 2014, 14:00 - 15:00 UTC
English