29 Sep 2019, 10:00 - 0:00 UTC

Levande landskap – påverkan på vatten, mat och klimat i Afrika

Swedish Water House @ Göteborgs Bokmässan

Vad har multifunktionella landskap för betydelse för vatten, mat och klimat? Välskötta landskap som levererar många ekosystemtjänster kan bidra till ökad mat- och vattensäkerhet och samtidigt reglera klimatet. Vi kommer att ge exempel på lyckade multifunktionella markanvändningar i Afrika och debattera kopplingar till klimat, jämställdhet, vatten- och matförsörjning. Utgångspunkten för diskussionen utgörs av den nya boken ”Multifunctional land uses in Africa: Sustainable food security solutions” samt en ny rapport av FN:s klimatpanel (IPCC) om markfrågor och klimatförändringar.

Presenteras av Globala Torget

Sep 29, 2019, Sön @ 13:40 – 14:00
Moderator: Malin Gustafsson, SIWI Swedish Water House / Focali
Medverkande: Madelene Ostwald, GMV / Focali, Elisabeth Simelton, World Agroforestry Centre (ICRAF) Vietnam / Focali & Anna Tengberg, SIWI Swedish Water House / Focali

Joina Facebook-eventet och dela med era nätverk: Levande Landskap 

29 Sep 2019, 10:00 - 0:00 UTC
Swedish