18 Apr 2013, 8:30 - 10:00 UTC

Miljöfika om vatten och företagsansvar i Jönköping

Hur mycket vatten går åt för att tillverka de produkter vi konsumerar? Hur kan man som företag jobba aktivt med vattenfrågor och hur kan man mäta och minska den påverkan man har på jordens vattenresurser? Karin Glaumann kommer att berätta hur Stockholm International Water Institute, SIWI, jobbar tillsammans med företag kring vattenfrågor.

Venue: Högskolan
Venue address: sal Hc113, Busshållplats Juneporten, Högskolan eller Lasarettsparken

Programme

  • 8.30 Karin Glaumann, Swedish Water House, Stockholm International Water Institute
  • 9.15 Fika

Organiser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan
Sal Hc113

Busshållplats Juneporten, Högskolan eller Lasarettsparken

18 Apr 2013, 8:30 - 10:00 UTC
Swedish