16 Dec 2014, 8:00 - 9:30 UTC

Mot ett energi- och vattensmart samhälle

Energi och vatten är nära sammanlänkade. Vatten behövs för nästan all energiproduktion och energi behövs omvänt för att pumpa, rena och transportera vatten.

Världsvattenveckan som hölls i september samlade 3400 deltagare för att diskutera hur vi kan tillgodose både rent vatten och hållbar energi till en växande världsbefolkning. Bland veckans viktiga budskap poängterades bland annat vikten av ett vattenmål bland de hållbarhetsmål som ska beslutas under 2015, hållbar och effektiv vattenanvändning för att klara klimatutmaningen samt en bättre integrering av vatten- och energifrågor i politiska beslut.

Hur ska vi lyckas med detta i praktiken? Kan Sverige förverkliga omställningen till ett både energi- och vattensmart samhälle?

Venue: So Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården

Programme

08:00 Välkommen
Karin Lexén, Director, World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI

08:10 Presentation av Världsvattenveckans budskap
Gustaf Olsson, SIWI Associate och Professor Emeritus vid Lunds Universitet

08:30 Vad innebär veckans budskap för svensk politik, forskning och företagande?

  • Yvonne Ruwaida, Statssekreterare, Miljödepartementet
  • Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi- och Klimat, Svenskt Näringsliv
  • Jacob von Oelreich, Doktorand Hållbar Utveckling, KTH

09:30 Seminariet avslutas

16 Dec 2014, 8:00 - 9:30 UTC
Swedish