03 Jul 2014, 10:30 - 0:15 UTC

Nej tack, jag är nöjd med min tjock-TV! Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin?

Strandskatan är biologiskt inställd på att föredra och prioritera de av hennes egna ägg som är störst. Om vi tillfredsställer strandskatans förkärlek för stora och välformade ägg, genom att smyga in dubbelt så stora konstgjorda ägg i hennes bo, kommer vi indirekt att utrota henne, eftersom hon hellre ruvar på jätte-äggen. Vi gör henne nöjd för stunden, men orsakar i längden hennes undergång. Och vi människor vill, precis som strandskatan, bli nöjda för stunden, eller?

Vi spinner vidare på frågeställningen Är vi människor som strandskator – eller är vi klokare än så? Vi vill peka på behovet av att ställa om till ett grönare samhälle, där mänsklig välfärd säkerställs utan att kompromissa med naturresurser och klimat. Hållbar konsumtion kommer att vara en viktig del av seminariet och även behovet av politiska åtgärder för att skapa förändring – beteendeförändring på individnivå räcker inte för att skapa den omställning som behövs, vi efterlyser politiska verktyg och riktlinjer!

Hos ungdomar finns en stor vilja att ställa om till ett mer hållbart samhälle och många företag efterfrågar långsiktiga spelregler för att kunna göra hållbara investeringar. Därför kommer vi att göra två undersökningar, en bland ungdomar och en bland företag, och presentera dem på seminariet. Genom undersökningarna vill vi ta reda på hur förändringsbenägna ungdomar och företag är, och därmed beredda – eller inte – att bidra till omställningen.

Twitter hashtag:
#miljöval2014

Venue: Teaterskeppet
Venue address: Kajplats 10, Visby hamn

Programme

10:30-10:45 Intro: Historien om strandskatan som är missnöjd med sina små ägg och därför väljer det större falska ägget.
Spoken Word poeter från Dramaten tolkar detta

10:45–11:15 Är vi strandskator eller?
Modererat samtal mellan ekonomer/näringsliv/forskare/ungdomar och seminariedeltagare. Medverkande ger sin syn på vilka verktyg som behövs för att skapa en hållbar framtid. Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin?

Medverkande:

 • Felix Ockborn, H&M
 • Dennys Bello, WWFs ungdomsråd
 • John Holmberg, Chalmers
 • Johan Ehrenberg, ETC
 • Emma Ihre, Finansdepartementet
 • Sandro Scocco, Arena Idé

11:15–11:35 Så tycker ungdomar och företag om dagens miljöpolitik
Modererad paneldiskussion med politikerna som tar avstamp i  två undersökningar.

Medverkande:

 • Åsa Coenraads (M)
 • Martin Ådahl (C)
 • Matilda Ernkrans (S)
 • Ulla Andersson (V)
 • Helena Leander (Mp)

11:40–12:15 Arrangörerna utmanar politikerna med sex rekommendationer inför höstens val! Få en förtitt på rekommendationerna här.
Den genomsnittlige svensken förbrukar 3,25 jordklot per år. WWF, SIWI och SEI ger konkreta förslag på återgärder som kan hjälpa mänskligheten att hålla sig inom de planetära gränserna. Politikerna svarar.

Medverkande:

 • Åsa Coenraads (M)
 • Martin Ådahl (C)
 • Matilda Ernkrans (S)
 • Ulla Andersson (V)
 • Helena Leander (Mp)
 • Håkan Wirtén (WWF)
 • Johan Kuylenstierna (SEI)
 • Torgny Holmgren, SIWI

12:15 Avslutning och mingellunch

03 Jul 2014, 10:30 - 0:15 UTC
Swedish