30 Jun 2015, 9:00 UTC

Nya SDG-mål men samma gamla vatten. Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030?

Detta event livestreamas, se det direkt här.

Vilka krafter behövs för att hela jordens befolkning ska få tillgång till användbart vatten och dess ekosystemtjänster? Och vad kan Sverige bidra med för ett långsiktigt hållbart nyttjande av världens oceaner och vattendrag? Hur kan erfarenhet och kunskap från ett litet land i norr komma till användning på andra sidan den blå planeten?

Under 2015 ska det globala samfundet enas om såväl nya hållbarhets – som klimatmål. En god vattenförvaltning är centralt för båda dessa processer. Bland förslagen till de nya hållbara utvecklingsmålen, SDG, som FN:s generalförsamling ska ta ställning till i september finns två mål som direkt hanterar den livsviktiga vattenfrågan. Till 2030 ska alla människor ha tillgång till användbart vatten och våra hav ska skyddas och förvaltas så att de är friska och produktiva. Men hur ska det gå till? Är det möjligt med den pågående klimatförändringen? Hur kan vi säkra en förvaltning som leder till robusta ekosystem och som säkrar lokalbefolkningens behov? Under seminariet ska representanter för Havs- och vattenmyndigheten, WWF och SIWI, med gemensamma krafter och utifrån ett konkret exempel, ta sig an ”mission impossible”… Kom och kolla om det funkar!

  • Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
  • Plats: Sidas arena “Sverige i världen” i Almedalen
  • Medverkande: Anna Jöborn, Havs- och vattenmyndigheten; Catarina Hedar, Havs- och vattenmyndigheten; Peter Funegård, Havs- och vattenmyndigheten; Maud Larsen, Havs- och vattenmyndigheten; Anna Forslund, Stockholm International Water Institute; Inger Näslund, Världsnaturfonden
30 Jun 2015, 9:00 UTC
Swedish