10 Feb 2015, 8:00 - 10:00 UTC

Post 2015 – finansiering av FNs nya utvecklingsmål, klimatavtal och hållbar vattenförvaltning

Under 2015 bestäms FN:s nya hållbarhetsmål och klimatavtal – förhandlingar vars resultat kommer att vara avgörande för framtidens klimat och utveckling. Parallellt pågår förhandlingar om hur avtalen ska finansieras. Sverige deltar både i den gröna klimatfonden och i förhandlingarna om “Financing for Development”. Sverige driver också att näringslivet ska engageras mer i arbetet för klimat och utveckling.

Vid seminariet berättar Sveriges representanter i förhandlingarna om potentialen i finansieringsverktygen, hur finansieringen kopplar till hållbar vattenförvaltning och om möjligheten att använda regelverk som inte ursprungligen tillkommit för att gynna hållbarhet.

Seminariet är det tredje och sista i Swedish Water House serie som fokuserar på post 2015-processen.

Venue: So Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården, Stockholm
Venue URL

Programme

Seminariet modereras av Lotta Samuelson, Swedish Water House

08:00 Lätt frukost

08:30 Välkommen
Torgny Holmgren, Executive Director SIWI

08:40 Status för FNs post 2015-processer
Karin Lexén, Director World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI

08:55 Potential för olika fonder och mekanismer att finansiera processerna

 • Vilka åtgärder kan finansieras med den Gröna klimatfonden och Anpassningsfonden?
  Jan Cedergren, Ambassadör, Styrelseledamot i Gröna Klimatfonden och tidigare Ordförande i Anpassningsfonden
 • Vad händer i finansieringsgruppen för hållbarhetsmålen?
  Staffan Tillander, Sveriges Ambassadör och särskilt sändebud för “Financing for Development”
 • Näringslivets möjligheter att stödja klimatanpassningar och hållbarhet
  Bengt E Johansson, Sveriges CSR-Ambassadör

09:35 Diskussion

Leds av Karin Lexen med Jan Cedergren, Staffan Tillberg, Bengt Johansson och Torgny Holmgren

 • Vilka synergier finns för finansiering av SDG/Klimatavtal/Sendai och A Water Wise World?
 • Hur är företagens hållbarhetsarbete inkopplat i övriga processer för finansiering?
 • Vilken roll och potential har ”ordinarie” finansieringsformer som bistånd, näringsliv/CSR och institutionell samverkan?
 • Hur säkerställer man att de olika finansieringsmekanismerna samverkar och inte tvärtom hindrar varandra?

10:00 Seminariet avslutas

So Stockholm
Kungsträdgården

10 Feb 2015, 8:00 - 10:00 UTC
Swedish