23 Oct 2014, 8:30 - 10:30 UTC

Post 2015 – Länkarna mellan utveckling, klimat och vatten

Blir 2015 året då världen sätter nya ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling och klimatet?

23 oktober kommer seriens andra seminarium att ta avstamp i de två viktiga mötena i september och vi kommer att få rapporter från mötena ur ett utvecklings- klimat- och ett vatten-perspektiv. I en efterföljande paneldebatt kommer vi att diskutera hur Sverige kan och kommer att realisera de nya klimat- och hållbarhetsmålen i Sverige och svensk politik.

Foton från seminariet finns på vår Mediahub

Venue: So Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Alle 5, Kungsträdgården, Stockholm
Venue URL

Prorgamme

8.00 Kaffe och smörgås

8.30 Välkommen, Swedish Water House.

8.35 Kajsa B Olofsgård, Sveriges post 2015 ambassadör. En kort rapport och reflektioner från FNs Generalförsamlings möte och förslagen till nya hållbarhetsmål från Open Working Group.

9.00 Lena Ek, F.d. Miljöminister.

9.25 Karin Lexén, Director World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI. Iakttagelser från FNs Climate Summit och FNs Generalförsamlings möten genom en vattenlins.

9.50 Paneldebatt med företrädare för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Dag Hammarsköldstiftelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (TBC)

10.30 Slut

So Stockholm
Jussi Björlings Alle 5
Kungsträdgården
Stockholm

23 Oct 2014, 8:30 - 10:30 UTC
Swedish