26 May 2014, 8:00 - 10:30 UTC

Post 2015 – Utveckling, Klimat och Vatten

Välkommen till första seminariet i Swedish Water House nya seminarieserie “Post 2015 – Utveckling, Klimat och Vatten”

Blir 2015 året då världen sätter nya ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling?

Under hösten och vintern 2015 tar FN avgörande beslut om globala utvecklingsmål och klimatmål, beslut som kommer att ha stor betydelse många år framöver. Processen att utveckla FNs nya mål för hållbar utveckling, “Post 2015”, sammanfaller tidsmässigt med förhandlingarna inför ett nytt globalt klimatavtal. Under 2014 pågår intensiva förberedelser och förhandlingar inför båda dessa beslut.

Swedish Water House seminarieserie “Post 2015 – Utveckling, Klimat och Vatten” belyser länkarna mellan klimatförhandlingarna och den nya utvecklingsagendan, samt vattnets centrala plats i båda processerna. Vid detta första seminarium tar vi avstamp i de senaste IPCC rapporterna och FNs klimatförhandlingsprocess och visar på kopplingarna till FNs nya utvecklingsmål. Vad betyder resultaten i de senaste IPCC rapporterna för den globala utvecklingen?

Venue: Kungliga Myntkabinettet

Programme

8.00 Kaffe och smörgås

8.30 Välkommen, Katarina Veem, Director Swedish Water House.

8.35 Karin Lexén, Director World Water Week, International Processes and Prizes, SIWI.
Kopplingar och synergier mellan FN:s nya utvecklingsagenda och det nya klimatavtalet. Betydelsen av en robust vattenförvaltning som minimerar risken för konkurrens om vattentillgången mellan olika sektorer och länder för en hållbar global samhällsutveckling.

9.00 Mats Eriksson, Director, Climate Change and Water, SIWI.
Vad betyder resultaten i de senaste IPCC rapporterna för den globala hållbara utvecklingen? Vikten av att förstå hur klimatförändringarna påverkar vattenresursen och tillgången på vatten för att kunna utveckla och genomföra hållbara och framgångsrika utvecklingsstrategier.

9.25 Anna Lindstedt, Sveriges Klimatambassadör.
Processen att förhandla fram det nya klimatavtalet. Hur går den till, vad har gjorts, vilka är huvudaktörerna? Vilka är de enkla respektive svåra frågorna? Hur förs diskussionen om vatten i förhandlingarna?

9.50 Paneldebatt
Sara Karlsson (s), Roger Tiefensee (c), Caroline Westblom (PushSverige), m.fl. Diskussion och frågor från publiken.

10.30 Seminariet avslutas.

26 May 2014, 8:00 - 10:30 UTC
Swedish