20 May 2015, 8:00 - 9:00 UTC

Pressfrukost om Sweden Textile Water Initiative

Välkommen på pressfrukost den 20 maj där vi lanserar att vårt hållbarhetsprojekt Sweden Textile Water Initiative expanderar till nya länder i Asien och Afrika.

Välkommen på en pressfrukost den 20 maj där vi ger en djupare inblick i Sweden Textile Water Initiative, ett av Sveriges största “public-private partnerships” som verkar för att minska användning av vatten, energi och kemikalier i produktionsländer där vattenstress är ett faktum.

Under frukosten diskuterar vi framgångsfaktorer för att göra produktionen mer resurseffektiv för både resultaträkningen och miljön. Journalister får chansen att ställa frågor till Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör på Sida, Torgny Holmgren, VD för SIWI, Indiskas vd Sofie Gunolf, Sara Winroth, Miljöchef och CSR-koordinator på Lindex och Anna Attemark, vd för Odd Molly.

I Sweden Textile Water Initiative har 33 svenska textil- och läderföretag jobbat med SIWI och Sida för att uppnå en mer hållbar produktion. Genom att följa vattnets väg i fabriken har stora besparingar i vatten, el och kemikalier gjorts. I pilotprojektet som genomfördes förra året sparades så mycket som284 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier!

Nu utvidgas nätverket till fler länder i Afrika och Asien en unik modell där Sida matchar företagens och fabrikernas investeringar i bättre vattenhantering.

Se videoklipp från pressfrukosten på STWIs hemsida.

Venue name: SIWI
Venue Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

Programme

08:00 Sweden Textile Water Initiative – ett unikt samarbetsinitiativ för vatten och utveckling
Torgny Holmgren, VD, Stockholm International Water Institute
08:05 Vatten och textil i Turkiet, Indien, Bangladesh, Kina och Etiopien
Rami AbdelRahman, Manager, STWI Projects
08:10 Biståndets roll för hållbart företagande
Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör Sida
08:15 Företagsansvar i textilbranschen
Sofie Gunolf, VD, Indiska
Sara Winroth, Miljöchef och CSR-koordinator, Lindex
Anna Attemark, VD, Odd Molly

08:35 Pressfrågor
09:00 Avslut

Organiser

Sweden Textile Water Initiative

20 May 2015, 8:00 - 9:00 UTC
Swedish