23 Nov 2016, 10:00 - 15:30 UTC

Agenda 2030 i praktiken – hur landskapsperspektivet effektiviserar arbetet

Välkommen till en workshop med fokus hur svenska aktörer arbetar med skog, jordbruk, naturresurser och utveckling för att realisera Agenda 2030. En utmaning i både nationellt och internationellt klimat- och utvecklingsarbete är att utveckla en helhetssyn på hur de olika målen tillsammans strävar mot en hållbar utveckling. Vi kommer med hjälp av fallstudier och interaktiva dialoger illustrera och diskutera hur landskapsperspektivet kan bidra till detta.

Evenemanget arrangeras av:

WS23Nov-partners

Venue name: Stockholm Environment Institute
Venue Address: Linnégatan 87D, Stockholm

Programme

Workshop program (draft):

 • Key note presentations by Ingrid Petersson Director General of Formas and representative of the Swedish Agenda 2030 delegation and Mia Crawford, Deputy Director at Swedish Ministry of Enterprise and Innovation
 • Panel discussion with key-note speakers, representatives from the organizers and other actors involved in Sweden´s implementation of Agenda 2030, such as Sida.
 • Case studies (national and international) to illustrate the possibilities to integrate SDGs in both policy and practice by applying a landscape perspective.
 • Interactive exchange of participants perspectives, actions and visions for Agenda 2030 implementation.

Besides providing ample time for interactions the workshop aim to identify opportunities for continued dialogue and close with collaboration initiatives where the exchange can be carried on after the end of the event.

Organiser

 • SIWI Swedish Water House
 • Stockholm Environment Institute
 • Focali
 • SLU
 • Skogsstyrelsen (Swedish Forest Agency)
 • University of Gothenburg
 • Chalmers University of Technology
 • SIANI
23 Nov 2016, 10:00 - 15:30 UTC
Swedish