01 Jul 2019, 10:00 - 0:00 UTC

Risk för vattenbrist – om klimatanpassning och grundvatten

Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och livsmedel men det senaste året har vi i Sverige blivit brutalt medvetna om att vi inte kan ta det för givet. Grundvattennivåerna sjunker på flera håll i landet men hur kan Sverige anpassa sig till det förändrade klimatet?

Venue – name: Campus Gotland, B22

Venue – address: Cramérgatan 3, 621 57 Visby

Venue – URL

För de senaste uppdateringar om det här evenemanget, besök Almedalens officiella program »

Läs mer om vad vi gör i Almedalen »

Twitter

@SweWaterHouse
@siwi_water
#Almedalen
#WaterWiseWorld
#WaterGovernance
@SMHI
@sguSverige

01 Jul 2019, 10:00 - 0:00 UTC
Swedish