02 Jul 2015, 8:00 - 8:45 UTC

Schyssta kedjor – bananens väg från jord till bord

Visste du att en tredjedel av alla bananer som produceras i världen aldrig konsumeras? Svinn förekommer i matens hela produktions – och konsumtionskedja, vilket innebär att värdefull mat går förlorad och att miljöbelastningen blir onödigt stor. Svinnet generas i produktionen, under transporten, hos grossister, i butiker och hemma i hushållen. Beroende på produkt varierar svinnet mellan 10 och 50 procent i hela kedjan. Matsvinnet skapar en otrygg livsmedelsförsörjning och är ett stort resursslöseri, inte minst när det gäller vatten. Varje år slösar vi tre Genévesjöar på att producera mat som vi sedan slänger!

Genom att ändra konsumtionsmönster och förbättra tillgången till insatsmedel, lagring och infrastruktur för producenterna i Syd, där de största produktionsförlusterna sker, och genom att effektivisera inköpsrutiner och konsumentupplysning kan vi minska trycket på våra vattenresurser, samtidigt som vi bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning.

Detta seminarium belyste svinnet i livsmedelskedjans olika led genom att följa bananens resa från jorden i Kenya till bordet i Visby. Konkreta förslag på åtgärder längs hela värdekedjan presenterades och diskuterades.

Medverkande:

  • Karin Östergren, SP Food and Bioscience
  • Maria Smith, ICA
  • Louise Ungerth, Konsumentföreningen
  • Jakob Lundberg, We Effect
  • Kerstin Lundgren, Centerpartiet
  • Ledamot från Miljöpartiet

Venue: Almedalen, Sidas arena “Sverige i världen”

Organiser

  • Stockholm International Water Institute (SIWI)
  • Swedish International Agricultural Network Initiative (SIANI)

02 Jul 2015, 8:00 - 8:45 UTC
Swedish