05 Oct 2017, 9:30 - 11:00 UTC

Textilsektorns arbete inom vattten-investerarperspektivet

Vatten är en central resurs som påverkar värdekedjan för bolag oavsett sektor och som är en grundsten för ekonomisk utveckling. Vi ser nu en ökad medvetenhet kring de risker som är knutna till en ökad konkurrens kring vatten, med fokus på att adressera dimensioner knutna till både vattentillgång och kvalitet. Textilsektorn är en växande industri med utvecklingspotential och som är starkt beroende av vatten. Detta har resulterat i att ledande textilföretag i allt större utsträckning proaktivt arbetar för att adressera sina vattenrisker

Som en del av vår seminarieserie kring vatten för finansbranschens aktörer, bjuder Swesif i samarbete med SIWI, CDP och Misum därför in investerare att delta i detta fjärde och fristående seminarium. Det erbjuder en djupdykning i hur textilsektorns aktörer ser på detta och diskuterar vad vi kan lära av initiativ såsom Sweden Textile Water Initiative (STWI) som adresserar vattenrisker och dess finansiella implikationer.

Välkommen!
(OBS! Mötet är endast öppet för Swesif-medlemmar)

Venue: Fondbolagens förenings lokaler
Venue address: Stureplan 6, Stockholm

Programme

Seminariet inleds med följande talare för att sedan övergå till en öppen paneldiskussion:

  •  Christina Jönsson på Mistra Future Fashion & Sverea IVF pratar om de senaste trenderna inom textilsektorns vattenarbete.
  •  Rami Narte, General manager på STWI tar upp de vattenrisker och finansiella möjligheter som finns inom textilsektorn.
  •  Kristin Roos som är produktchef på Odd Molly berättar om konkreta exempel på hur vattenrisker hanteras inom textilsektorn.
  •  Tytti Kaasinen, Senior Engagement Manager på GES pratar om dialogarbete som är inriktat på vatten med textilsektorn som investerare.

Organiser

 

05 Oct 2017, 9:30 - 11:00 UTC
Swedish