04 Jul 2019, 1:15 - 2:00 UTC

Utsläpp från läkemedelstillverkning som drivkraft för antibiotikaresistens och andra miljörisker

Läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem. Förutom att läkemedel förorenar miljön lokalt så bidrar utsläpp av antibiotika till en ökad antibiotikaresistens. Det finns i dagsläget få styrmedel för att säkerställa en hållbar läkemedelsproduktion. Men det är tydligt att enskilda aktörer inte själv kan lösa utmaningarna med att begränsa utsläpp och antibiotikaresistens. Hur kan vi skapa handlingsutrymme och öka ansvarstagande där det saknas? Hur kan vi förbättra samverkan? Hur kan vi förbättra hänsyn till vatten och miljön och hur kan det även gynna människorna?

Venue – name: Naturskyddsföreningens scen

Venue – address: Donners plats

För de senaste uppdateringar om det här evenemanget, besök Almedalens officiella program » 

Läs mer om vad vi gör i Almedalen »0

Organiser

Twitter

@SweWaterHouse
@siwi_water
#Almedalen
#WaterWiseWorld
#WaterGovernance
#AMR

04 Jul 2019, 1:15 - 2:00 UTC
Swedish