30 Jun 2015, 10:45 - 0:30 UTC

Vad gör vi åt läkemedelsrester i våra vatten? Kommer Bryssel lösa problemet?

Regeringens etappmål om ökad miljöhänsyn i EU:s miljölagstiftning och internationellt siktar på att miljöaspekter ska vägas in i läkemedelsregleringen senast 2020. Innan dess saknas dock paraplyn för samarbetet av berörda svenska aktörer att bidra till den processen både internationellt och på hemmaplan. Däremot är 2015 ett unikt år där ett världsledande svenskt forskningsprojekt (MistraPharma) avslutas och EU kommissionen kommer att lansera en strategi för att minska utsläpp av läkemedel till miljön.

Samtidigt utökar FN, HELCOM och EU:s Östersjöstrategi sina aktiviteter i samma område, en svensk myndighet för upphandlingsstöd ska skapas och svenska landstingen fortsätter arbetet kring läkemedel i miljön. Detta innebär en unik roll för Sverige men även internationellt ansvar med tanke på den globala läkemedelsmarknaden.

Hur driver svenska etappmålet EU-politiken framåt och vilket utrymme finns för att vara bättre än EU kräver? Vad är flaskhalsen för konsekventa insatser?

Venue: Almedalen, Wisby Strand Congress & Event
Venue address: Donnersgatan 2, Rum Vall

Medverkande

  • Bengt Mattson, Miljöansvarig, Pfizer; Läkemedelsindustriföreningen LIF
  • Marlene Ågerstrand, Forskare, Stockholms Universitet MistraPharma
  • Pauline Göthberg, Nationell Samordnare för Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, Stockholms Läns Landsting
  • Cecilia de Pedro, Miljöchef, Apotek Hjärtat
  • Kristina Yngwe, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Twitter

Organiser

Swedish Water House klustergrupp för Vatten och Läkemedel

30 Jun 2015, 10:45 - 0:30 UTC
Swedish