23 Jan 2023, 12:00 - 14:00 CET

Vad vet vi idag om grundvattenbildning i Sverige?

Grundvatten är en av våra viktigaste källor till färskvatten. Det används för dricksvattenförsörjning, bevattning, som processvatten samt markstabilisering i urbana områden.

Water gushing out of a pipe

Grundvatten har en nyckelroll i att säkerställa resilienta samhällen, men då krävs att uttaget av grundvatten inte överstiger grundvattentillgången– helt enkelt att vi har en bättre förståelse av vattenbalansen.

Idag är grundvattenbildning som område relativt outforskat, och det saknas kunskap i frågan både inom och utanför branschen. Resultatet är att förståelsen för processen varierar och beräkningsmetoderna är många. Med ett förändrat klimat är det extra viktigt att vi inte överskattar nybildningen av grundvatten och tillåter fler eller större uttag eller högre inläckage till undermarksanläggningar än vad som är hållbart.

Klustergruppen om Grundvatten vid Swedish Water House bjuder in till öppet seminarium för att diskutera vad grundvattenbildning innebär, vilka utmaningar som finns och hur vi behöver tänka om våra vattenbalanser för att säkerställa hållbart nyttjande av grundvatten.

Var: KTH Vattencentrum, Teknikringen 1, 114 28 Stockholm & Online
Arrangörer: SIWI Swedish Water House, KTH Vattencentrum, WSP, Göteborgs universitet & SGU

Vid frågor eller avbokning, kontakta malin.wennerholm@siwi.org
Avbokning sker senast 19 januari 15:00.

GroundwaterSwedish Water House
23 Jan 2023, 12:00 - 14:00 CET
Online, Stockholm (Sweden)
Swedish

Program

För deltagare på plats serveras lunchmacka från 11.30. Seminariet startar 12:00.

Välkommen

Klustergruppen om grundvatten på Swedish Water House välkomnar till seminariet Alice Jaraiseh, SIWI

Presentationer

  • Introduktion – Maria Andersson Bianchi, WSP
  • Grundvattenbildning – vad menar du? – Roland Barthel, Göteborgs Universitet
  • Hur fungerar grundvattenbildning? – Bo Olofsson, KTH
  • Grundvattenbildning i Sverige – vad vet vi egentligen? – Roland Barthel, Göteborgs Universitet
  • SGU:s arbete med grundvattenbildning – Anders Retzner, SGU
  • Summering – Maria Andersson Bianchi, WSP

Frågestund och diskussion