02 Jul 2017, 9:00 UTC

Välkommen till Swedish Water House på årets Almedalsvecka i Visby den 2-9 juli!

Sverige har stora möjligheter att bidra till den stora globala utmaningen att restaurera de stora arealerna utarmad skogsmark som är resultatet av avskogning och omfattande degradering.

Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap?
Söndag 2 juli – kl. 16:00 – 16:45,
Donnersgatan 6, “Sverige i Världen”

Vatten i Agenda 2030 – Hur når vi målen?
Tisdag 4 juli – kl. 08:30 – 09:30
Mellangatan 1, Trädgården, “Vattenforum”

Vatten rör sig från ”källa till hav” och Sverige har stått som värd tillsammans med Fiji för FNs Havskonferens. Vad blev resultaten från konferensen, hur påverkar den arbete i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet i bred bemärkelse liksom regionalt och globalt samarbete?

Inga incitament för antibiotikaresistens – Så kan Sverige bidra till hållbar produktion av läkemedel
Onsdag 5 juli 2017, 15:00 – 16:00
Mellangatan 1, Trädgården, “Vattenforum”

Alla som köper läkemedel – genom upphandling, receptfria eller receptbelagda köp – bör kunna ställa miljökrav på produkterna för att minska föroreningar i tillverkningsprocessen. Men bristande transparens försvårar insyn i leverantörskedjor och produktion.

Vattenbrist i Sverige – Hur klimatförändring och kemikaliesamhället gör vatten till en hotad resurs
Torsdag 6 juli 2017, 14:00 – 14:40
Donners Brasserie, Restaurang, Donners plats 3

Vatten är en förutsättning för liv men idag finns flera hot mot vår framtida vattenförsörjning. Vad händer med vattentillgången i ett förändrat klimat och hur påverkas kvalitén av alla de kemikalier som kommer ut i vattnet? Vad säger den senaste forskningen och vilka lösningar kan politiken erbjuda?

Venue name: Almedalen
Venue URL

Programme

Vatten, skog, människor – hur återskapar vi produktiva landskap?
Söndag 2 juli – kl. 16:00 – 16:45,
Donnersgatan 6, “Sverige i Världen”

Medverkande

 • Anders Malmer, Director, SLU Global
 • Anna Törnfelt, Ordförande, LRF Gotland
 • Erik Ederlöf, Naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen
 • Håkan Wirtén, GD, WWF
 • Katarina Veem, Director, SIWI Swedish Water House
 • Lena Bruce, Affärsutvecklare strategisk analys, Sveaskog
 • Lotta Samuelson, Programme manager, SIWI Swedish Water House
 • Maria van Berlekom, Verksföreträdare för miljö och klimat, Sida
 • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

Agenda 2030 – Hur når vi målen?

Tisdag 4 juli – kl. 08:30 – 09:30
Mellangatan 1, Trädgården, “Vattenforum”

Medverkande

 • Johan Kuylenstierna, (Moderator), SEI
 • Rolf Brennerfeldt, Generaldirektör, SMHI
 • Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten
 • Anna Linusson, VD, Svenskt Vatten
 • Torgny Holmgren, VD, SIWI
 • Björn Risinger, Generaldirektör, Naturvårdsverket
 • Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Gotlands Län
 • Anders Jägerskog, Senior Water Resources Management Specialist, Världsbanken, Washington D.C
 • Jacob Fries, Director of international operations, Water and Environment, Sweco
 • Ingrid Petersson, GD, Formas

Inga incitament för antibiotikaresistens – Så kan Sverige bidra till hållbar produktion av läkemedel
Onsdag 5 juli 2017, 15:00 – 16:00
Mellangatan 1, Trädgården, “Vattenforum”

Medverkande

 • Nicolai Schaaf, Programme Officer, SIWI Swedish Water House
 • Pauline Göthberg, Nationell samordnare, Sveriges landsting och regioner
 • Lina Andersson, Hållbarhetsansvarig, Mylan
 • Anna Zorzet, ReAct, Uppsala Universitet
 • Cecilia de Pedro, Hållbarhetschef, Apotek Hjärtat
 • Maria-Teresa Bejarano, Sida

Vattenbrist i Sverige – Hur klimatförändring och kemikaliesamhället gör vatten till en hotad resurs
Torsdag 6 juli 2017, 14:00 – 14:40
Donners Brasserie, Restaurang, Donners plats 3

Medverkande

 • Torgny Holmgren, VD, SIWI
 • Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI
 • Emma Nohrén, ledamot, Miljöpartiet
 • Karin Lexén (moderator), generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Twitter

#sverigeivarlden,
@SweWaterHouse,
@siwi_water,
#vattenforum,
#Almedalen

02 Jul 2017, 9:00 UTC
Swedish