30 May 2018, 9:30 - 11:00 UTC

Varför ska man bry sig? Hur inkluderar vi unga i internationella vatten – och utvecklingsfrågor

För att hantera de globala utmaningar vi idag står inför spelar ungas engagemang och kunskap en nyckelroll. Detta både när det gäller frågor som tillgång på rent vatten, som de resterande globala målen. Stor del av arbetet med Agenda 2030 sker på nationell nivå och det är också där inkluderingen av unga är viktig. Men hur inkluderar vi unga i Sverige, inte bara genom representation, utan genom faktiskt inflytande i processerna? Vad gör vi som fungerar och vilka är de största utmaningarna?

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och diskutera fram konkreta exempel på hur vi kan gå tillväga. Vilka är de mest effektiva sätten att inkludera unga i internationella och nationella vatten- och utvecklingsfrågor i Sverige?

Förslagen kommer att användas som svenskt exempel vid ett liknande internationellt event under Världsvattenveckan i Stockholm i augusti.

Venue: SIWI ‘Ocean’
Venue Address: Linnégatan 87A, Stockholm

Programme

09:30 Välkomna
Swedish Water House

09:35 Paneldiskussion- exempel och utmaningar
Agnes Cronholm, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
Isak Stoddard, Centre for Environment and Development Studies (CEMUS) Uppsala universitet och SLU
Tove Lexén, PUSH Sverige
Axel Hallberg, Språkrör, Grön Ungdom

10:10 Diskussion i smågrupper

10:40 Tillbakarapportering + röstning

11:00 Seminariet avslutas

30 May 2018, 9:30 - 11:00 UTC
Swedish