Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten

Grundvatten är för en stor del av jordens befolkning den viktigaste källan till dricksvatten. Grundvatten är även avgörande för jordbruksproduktion och inom industrin och en buffert vid extrema väderhändelser som torka.

Illustration of irregular shapes in white on blue background
Illustration by SIWI

Eftersom vi inte kan se grundvatten har vi dock en tendens att inte bry oss särskilt mycket om det. Därmed riskerar vi också att överutnyttja och förstöra vårt grundvatten.

För att undvika det måste vi lära oss att förstå, värdera och vårda grundvattnet. Kunskapen för att göra detta finns, men den behöver nå fler. På Världsvattendagen den 22 mars arrangerar Stockholm International Water Institute (SIWI), Sydvatten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ett halvdagsseminarium om vårt livsviktiga grundvatten på Norra Latin i Stockholm.

Vad är egentligen grundvatten och akvifärer – och hur använder vi vårt grundvatten på ett klokt och hållbart sätt? Hur ska vi prioritera mellan olika användare och vilka tekniker kan hjälpa oss att förstå och ta hand om det vatten som ligger osynligt under våra fötter? Hur inkluderar vi brunnsägare och andra som använder och påverkar denna resurs?

Under seminariet kommer experter och aktörer från flera berörda sektorer att ge sin syn på Sveriges och världens grundvattenutmaningar och hur vi ska tackla dem. Hotbilder, prioriteringar och åtgärder kommer att diskuteras, liksom grundvattnets viktiga roll i ett föränderligt klimat. Årets Världsvattenrapport behandlar jordens grundvattenresurser. Den kommer också att presenteras och kommenteras.

Registrering

Evenemanget hålls på Norra Latin, Drottninggatan 71b i Stockholm, den 22 mars och kommer även att livestreamas. Se nedan för detaljerat program.

Antalet platser på Norra Latin är begränsat så registrering senast den 17 mars är obligatorisk. Registrering krävs även för att få en länk till det livestreamade evenemanget.

Till bokningsformulär

Groundwater
22 Mar 2022, 8:30 - 12:00 CET
Online, Stockholm (Sweden)
Swedish

Program

08.30 Registrering och kaffe för deltagare på Norra Latin.

09.00 Inledning

 • Anneli Wirtén, generaldirektör, SGU

Moderator: Johanna Lindgren, miljödirektör Länsstyrelsen Stockholm

Grundvatten i ord och bild: data, information och kunskap för grundvattenhantering 

 • Eva Wendelin, statsgeolog, SGU
 • Carl-Erik Hjerne, hydrogeolog, SGU

Presentation av FN:s Världsvattenrapport:

 • Jenny Grönwall, Rådgivare vattenpolicy och -rättigheter, SIWI

Människan och grundvattnet: socio-hydrogeologi och ansvaret för egen brunn

 • Viviana Re, University of Pisa, Italien (på engelska)
 • Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop

Paus

Paneldiskussion

Grundvatten i ett föränderligt klimat: hur använder vi det hållbart?

 • Kenneth M. Persson, forskningschef, Sydvatten
 • Sandra Nordström, kommunikationsstrateg, Sydvatten
 • Gia Destouni, forskare i hydrologi, Stockholms universitet
 • Carl-Erik Hjerne, SGU

Lansering av klustergrupp om grundvatten

 • Jenny Grönwall, Rådgivare vattenpolicy och -rättigheter, SIWI

Ca 11.55 Avslutning

 • Georgette Keane, kommunikatör och samordnare ungdomsengagemang, SIWI

Moderator

Johanna Lindgren, Länsstyrelsen Stockholm

Johanna Lindgren är Miljödirektör på Länsstyrelsen sedan januari 2021. Johanna har lång erfarenhet av vattenfrågor och har tidigare varit VD på kommunalförbundet Norrvatten, enhetschef på Svenskt Vatten med uppgiften att utveckla de kommunala dricksvattentjänsterna och arbetat som chef och projektledare på Stockholm Vatten och som VA-chef på VAKIN i Umeå kommun.

Talare

Anneli Wirtén, generaldirektör SGU

Anneli Wirtén är Generaldirektör för SGU – Sveriges geologiska undersökning – sedan mars 2020. Anneli har en jur.kandexamen från Stockholms Universitet, och kommer närmast från en tjänst som länsråd vid Länsstyrelsen i Jönköpings län. SGU är expertmyndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, med ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Sociala medier:

Facebook, Twitter, LinkedIn

Eva Wendelin, SGU

Eva Wendelin arbetar som statsgeolog på SGU – Sveriges geologiska undersökning – sedan 2003. Hon har en magisterexamen från Stockholms universitet. Arbetsuppgifterna handlar oftast om grundvatten, det kan vara grundvattenkartering, 3D-modeller eller temakartor. SGU är expertmyndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, med ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Sociala medier:

Facebook, Twitter, LinkedIn

Calle Hjerne, SGU

Calle Hjerne är sedan 2016 hydrogeolog och projektledare på SGU och var innan dess konsult inom grundvattenområdet under 13 år. På SGU arbetar Calle ofta med bristande grundvattentillgång inom områden som SGUs grundvattennät, små magasin, klimatförändring, grundvatten i berg och enskild vattenförsörjning men även gamla oljelager, m.m.

Jenny Grönwall, SIWI

Dr Jenny Grönwall är rådgivare i vattenpolicy och rättighetsfrågor på SIWI och har arbetat med samhällsvetenskapliga och juridiska grundvattenfrågor sedan 2003. Jenny är huvudförfattare till två kapitel i 2022 års Världsvattenrapport och hennes forskning kretsar kring egna brunnar i urbana miljöer, gränsöverskridande akvifärer, och grundvatten för säkerhet och fred.

Viviana Re, University of Pisa

Viviana Re är en tvärvetenskaplig vattenforskare specialiserad på sociohydrogeologi, hydrogeokemi av grundvattenförorening i landsbygds- och kustområden och tekniskt samarbete. Hon har en doktorsexamen i analys och styrning av hållbar utveckling (2011), och arbetar för närvarande som docent vid institutionen för geovetenskap vid Pisa-universitetet (Italien). 2013 tilldelades hon ett Marie Curie International Outgoing Fellowship för att utveckla ett treårigt projekt i Tunisien, som syftar till att främja ett deltagarinvolverande förhållningssätt till hållbar grundvattenhantering på landsbygden.

Sociala medier:

Twitter, LinkedIn

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop

Helfrid Schulte-Herbrüggen är miljökemist och disputerad miljöingenjör (PhD, Edinburgh University) med fokus på dricksvattenkvalitet i decentraliserad dricksvattenförsörjning. Som analytiker och projektledare vid Ecoloop AB samarbetar hon bland annat med flera kommuner och forskare i utvecklings- och kunskapshöjande projekt kring enskilt dricksvatten, liksom vattenbesparingsarbete rörande allmänt dricksvatten i Sverige. 

Sociala medier:

Ecoloop LinkedIn, LinkedIn

Kenneth M. Persson, Sydvatten

Kenneth M Persson är professor vid Teknisk Vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef på Sydvatten. Han disputerade i livsmedelsteknik vid LTH 1994 och har därefter arbetet som konsult och forskare med huvudsakligt intresse för dricksvattenförsörjning. Utöver processteknik tycker han att vattenplanering och vattenresurshushållning är intressant att diskutera och helst genomföra. Hans favoritdricksvatten serveras kallt i ett rendiskat glas en sommarmorgon andra dagen på semestern.

Gia Destouni, KTH

Georgia (Gia) Destouni är professor i hydrologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om vattenresurser på och under markytan – deras tillgänglighet, kvalitet och förändringar i samspel med förändringar i klimat, mänskliga aktiviteter och andra samhälls- och miljöaspekter. Gia är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Sandra Nordström, Sydvatten

Sandra Nordström är kommunikationsstrateg på Sydvatten sedan fyra år med erfarenhet från många olika branscher. Jobbar brett med kommunikation både internt, lokalt och nationellt och är starkt engagerad i arbetet att sprida information och insikter om vattnets värde.

Sociala medier:

Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram

Georgette Keane, SIWI

Georgette Keane är innehållsansvarig på SIWIs kommunikationsavdelning och även organisationens Youth Empowerment fokalpunkt. I år leder Georgette en kampanj för att öka förståelsen av grundvatten i syftet att förbättra förvaltningen av och skyddet för grundvatten globalt. Som fokalpunkt jobbar Georgette med att lyfta ungdomsperspektiv och integrera unga personer i åldern 18-35 i samtliga av SIWIs projekt.

Kontaktpersoner

SIWI: Jenny Grönwall (0720506098) och Ivan Sjögren (0735615605).

SGU: Mats Wallin (Mats.Wallin@sgu.se) och Jakob Levén (Jakob.Leven@sgu.se).

Sydvatten: Kenneth M. Persson (Kenneth.Persson@sydvatten.se), Marie Nordkvist (Marie.Nordkvist@sydvatten.se), och Sandra Nordström (Sandra.Nordstrom@sydvatten.se)