22 Mar 2016, 9:00 - 13:00 UTC

Vatten för hållbar tillväxt – seminarium på Världsvattendagen den 22 mars

Årets Världsvattendag kommer att belysa vattnets betydelse för olika sektorer. Vatten underskattas och tillgången tas ofta för given. Vatten blir allt mer en bristvara, konkurrensen hårdnar. Företag och investerare måste bli medvetna om de risker som brist på vatten innebär och kunskap för att kunna hantera och minimera riskerna. Genom att förstå och hantera vattenrelaterade risker kan företag bygga resiliens och skapa långsiktig lönsamhet. På seminariet tillkännages årets vinnare av Stockholm Water Prize. Välkommen!

Venue: Grand Hôtel, Sal Stockholm
Venue address: Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Programme

08:30 Registrering

09:00 Välkommen
Katarina Veem, Director, Swedish Water House, SIWI

09:10 Inledningsanförande
Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Finansdepartementet

09:30 Hållbar tillväxt och ekosystemens försäkringsvärde
Thomas Hahn, Assistant Professor, Stockholm Resilience Centre

10:00 The State of Play in Corporate Water Stewardship
Emma Lupton, European Water Account Manager, CDP Water Program

10:30 Water: financial risk or opportunity?
Xavier Leflaive, Water Team Leader, OECD Environment Directorate

11:00 Tillkännagivande av vinnaren av Stockholm Water Prize
Jens Berggren, Director, Stockholm Water Prize and Stockholm Industry Water Award, SIWI

11:10 Kaffepaus

11:40 Miniseminarier

12:45 Slutsatser från dagen
Katarina Veem, Director, Swedish Water House, SIWI

Program för miniseminarier

Vatteneffektivisering – en lönsam affär? Näringslivets roll för en globalt hållbar utveckling
Arrangör: Sida/Swedish Leadership for Sustainable Development
11:40 Vattnets betydelse för fattigdomsminskning och globalt hållbar utveckling
Ana Gren, Specialist Vatten och Sanitet, Sida
11:50 Hur samarbetar Sida med svenska företag kring hållbar produktion för att uppnå Sustainable Development Goals?
Christina Wedekull, Projektledare, Swedish Leadership for Sustainable Development, Sida
12:00 Vatteneffektivisering i värdekedjan – textil, livsmedel och kaffe
Moderator – Anne Kullman, Senior Advisor, Private Sector Collaboration, Sida
Karin Glaumann, Programme Manager, Swedish Water House
Ana Gren, Specialist Vatten och Sanitet, Sida
Elin Weyler, Programme Manager, SIWI
Cecilia Brumér, Programme Manager/Specialist, Sida
Paola Geremicc, BCI

Finanssektorns syn på vatten som risk och möjlighet
Arrangör: SWESIF
11:40 Utmaningar med vatten på de nya tillväxtmarknaderna
Jennie Ahrén, ESG-forskare & Johan Elmquist, Förvaltare, Tundra Fonder
12:00 Vattenrisker i praktiken: Exempel från gruvsektorn
Emma Henningsson, Senior Account Manager, CDP
12:10 Vatten i investeringsprocessen – erfarenheter och förväntningar
Moderator – Emma Sjöström, Nuwa
Peter Lundkvist, Senior portföljförvaltare och ägaransvarig, Tredje AP-Fonden
Tobias Fransson, Chef alternativa investeringar, Fjärde AP-fonden
Liza Jonson, VD, SPP Fonder
Jennie Ahrén, ESG-forskare, Tundra Fonder
Johan Elmquist, Förvaltare, Tundra Fonder

WASH4Work – vatten, sanitet och hygien i värdekedjan
Arrangör: WaterAid
11:40 Varför WASH (vatten, sanitet och hygien)? – Perspektiv från svenska företag
Jonah Wigerhäll, Social sustainability business expert, H&M
Parul Sharma, Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge
Åsa Pettersson, Head of Public and Environmental Affairs, Scania
12:00 Värdet av WASH – risker, möjligheter och ansvar för näringslivet
Moderator – Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare, WaterAid Sverige
Jonah Wigerhäll, Social sustainability business expert, H&M
Parul Sharma, Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge
Åsa Pettersson, Head of Public and Environmental Affairs, Scania

Organiser

22 Mar 2016, 9:00 - 13:00 UTC
Swedish