29 Apr 2019, 8:30 - 9:45 UTC

Vatten – finansiella risker kopplade till FN:s sjätte hållbarhetsmål

Vattenrelaterade kriser klassas, av bland andra World Economic Forum, som en av de största riskerna för den globala ekonomin. Vikten av att förstå vattenrisker, dess implikationer för långsiktiga investeringsbeslut och de möjligheter som ett proaktivt engagemang kan skapa är tydlig.

Venue: Hallvarsson & Halvarsson
Venue address: Sveavägen 20, Stockholm, Sverige

29 Apr 2019, 8:30 - 9:45 UTC
Swedish