06 Oct 2015, 8:30 - 11:00 UTC

Vatten i de nya hållbarhetsmålen – hur går vi vidare?

Det har nu gått några veckor sedan Världsvattenveckan avslutades då 3300 deltagare från 130 länder samlades i Stockholm för att diskutera lösningar på världens största utmaningar kopplade till vatten och utveckling. FN:s generalförsamling fattar i dagarna beslut om de nya hållbarhetsmålen och vi följer upp vad det innebär för utvecklingen i stort och för vatten i synnerhet. Lyssna på experternas reflektioner och fortsätt de konstruktiva samtalen från Världsvattenveckan.

Venue name: Möteslokal Ocean
Venue address: Linnégatan 87A, 5 trappor

Programme

08:30 Lätt frukost09:00 Summering från Världsvattenveckan
Karin Lexén, Director, World Water Week, International Processes & Prizes, SIWI


09:15 Generalförsamlingens budskap i korthet – hur ökar vi medvetenheten om vatten?Karin Lexén, Director, World Water Week, International Processes & Prizes, SIWIReflektioner från:
Gabriel Liljenström, Politisk sakkunnig, UD
Joakim Harlin, Senior Water Adviser, UN-Water
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Executive Director, WaterAid


10:00 World Café – Rapportörer från Världsvattenveckan leder diskussionen om vägen vidare utifrån tre perspektiv.
Diskussionsledare:
Economic Development, Implementation for change – Niak Sian Koh
Environmental Development, Planetary Boundaries – Lilly Seidevall Byström
Social Development, Fair water management – (tbc)

06 Oct 2015, 8:30 - 11:00 UTC
Swedish