30 Sep 2020, 9:00 - 0:00 CET

Vatten och klimatkrisen

Vattenfrågan var länge underordnad i klimatdebatten men nu börjar något hända. Allt fler inser att klimatanpassning handlar mycket om vatten och att vatten också är en nyckel till minskade utsläpp. Den 30 september samlar SMHI och SIWI Swedish Water House ledande experter till ett webbsänt seminarium om hur vatten kan hjälpa oss nå målen i Parisavtalet.

När klimathotet ger sig till känna är det oftast i form av för mycket eller för lite vatten, exempelvis som översvämningar eller torka. Därför är det svårt att prata klimat utan att även prata vatten.

SMHI och SIWI Swedish Water House vill öka förståelsen för hur vatten och klimat hänger ihop och ordnar därför ett webbinarium på förmiddagen den 30 september, på det hydrologiska nyåret. Tillsammans med några av Sveriges främsta experter diskuterar vi vatten och klimat, både lokalt och globalt. Hur ställer vi om samhället för att klara allt mer extremt väder? Vad gör vi åt hotande vattenbrist och försämrad vattenkvalitet? Kan bättre vattenförvaltning leda till minskade utsläpp?

Seminariet skulle ursprungligen ha hållits i samband med Världsvattendagen i mars, men fick flyttas fram på grund av covid-19. Nu samlas vi online för att diskutera både det aktuella läget i de internationella klimatdiskussionerna och de specifika utmaningar som Sverige står inför. Vilka konkreta åtgärder behövs?

Webbinariet är kostnadsfritt och livesänds. Registrera dig via Eventbrite, så får du en länk till sändningen via e-post.

PROGRAM

9.00 – 9.15: Välkomnande
Presentation av dagen: Katarina Veem, Director Swedish Water House, SIWI
Key note: Statssekreterare Eva Svedling, Miljödepartementet (förinspelat inslag)

9.15 – 9.50: Vatten och klimatförändringarna i det globala landskapet
Inledande presentation: Marianne Kjellén, Global Policy Advisor, UNDP

Panel:

Marianne Kjellén, Global Policy Advisor, UNDP
Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC på SMHI
Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer, Sweco
Mattias Frumerie, Head of Delegation to UNFCCC, Miljödepartementet

9.50 – 10.25: Vatten och klimatförändringar – den svenska kontexten
Inledande presentation: Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten

Panel:

Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och Vattenmyndigheten
Emma Sjögren, Miljö- och hållbarhetskonsult, WSP
Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Södra Österjöns vattendistrikt och ledamot Nationella expertrådet för klimatanpassning
Annette Seger, Managing Director Ramboll Water, Ramboll
Anna Tengberg, Programme Manager Water & Landscapes, SIWI

10.25 – 10:40: Bensträckare

10.40 – 11.15: Kunskapsglappet – vilken kunskap saknas?
Inledande presentation: Berit Arheimer, Head of Hydrological Research, SMHI

Panel:

Jafet Andersson, Scientific Leader, SMHI
Julia Wennberg, konsult, Deloitte
John Tumpane, chef, avdelningen för miljö, Formas
Line Gordon, Director, Stockholm Resilience Centre
Kevin Bishop, professor, Sveriges lantbruksuniversitet

11.15 – 11.50: Från kunskap till handling – hur bygger vi en vatten-vis värld?
Panel med talare från dagen.

11.50 – 12.00: Sammanfattning och avslutande kommentar.

Organiser

  • SMHI
  • SIWI Swedish Water House
30 Sep 2020, 9:00 - 0:00 CET
Online
Swedish