30 Jun 2014, 10:45 - 0:30 UTC

Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem?

Läkemedelsrester i naturen har blivit alltmer uppmärksammat runtom i världen såsom i Sverige. Vad behövs för att minimera risker från läkemedelsrester i vattnet? Finns miljövänligare läkemedel? Kan hårdare miljökrav i produktionsländer eller grön upphandling hjälpa? Hur mycket driver regeringen på?

Forskningen har ökat under de senaste åren, då spår av läkemedelsrester har rapporterats på alla kontinenter och i hela vattencykeln. Även om koncentrationerna som upptäckts är mycket låga, finns det dokumenterade effekter som ger upphov till oro. Läkemedel utgör en risk för miljön inte bara vid produktionsanläggningar men även vid avfallshantering, sjukhus samt utsöndring av läkemedelsrester från människokroppen. I arbetet med att reducera risker, är ett centralt fokusområde att styra marknaden mot hållbar praxis. Detta kan till exempel uppnås genom gröna upphandlingskriterier. Regeringen hanterar läkemedelsfrågor inom miljö-, hälso- och kemikaliepolitiken. Svenska åtgärder, både på nationell och läns nivå, har uppmärksammats av FN-systemet, ett flertal länder och även miljöorganisationer.

Vi vill med detta seminarium lyfta fram aktörernas synsätt och få höra vilka lärdomar man kan ta med sig från tekniska och politiska processer samt branschöverskridande samarbete.

Se diskussionerna på Twitter
: #vattenläkemedel

Venue: Wisby Strand Congress och Event
Venue address: Plats “Vall”, Donnersgatan 2

Programme

10.45-10.50 Välkomna!
Charlotte Köhler Lindahl, Swedish Water House

10.50-11.10 Läkemedel i miljön – utmaningar och förslag till åtgärder
Bengt Mattson, Pfizer/Forskande Läkemedelsföretagen

11.10-11.25 Leva loppan i Indien – läkemedelstillverkning i Indien
Cecilia de Pedro, Konsult

11.25-11.40 Ny innovativ reningsteknik
Berndt Björlenius, KTH

11.40-12.30 Paneldebatt

  • Charlotte Unger, MistraPharma/Läkemedelsverket (5 min intro)
  • Annika Svedberg, Apotek Hjärtat (5 min intro)
  • Jerker Forssell, Miljödepartementet (5 min intro)
  • Bengt Mattson, Pfizer/Forskande Läkemedelsföretagen
  • Cecilia de Pedro, Konsult
  • Berndt Björlenius, KTH
30 Jun 2014, 10:45 - 0:30 UTC
Swedish