12 Apr 2016, 10:00 - 16 Apr 2016, 16:00 UTC

Vatten och Läkemedelskonferens den 12-13 april i Uppsala – insikter och perspektiv på hälsa och miljö

Välkommen till Uppsala för att diskutera läkemedel och miljöeffekter samt hur man kan minska utsläpp i vattnet – både nationellt och internationellt. Substansernas livscykel hos läkemedel kommer att belysas på tre viktiga punkter för utsläpp i miljön: produktion, användning och avfallshantering. Konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, på Norrlands nation.

Time: 12/4-16 kl 10:00-17:30, 13/4-16 kl 08:30-16:00

Den första dagen kommer att ge en överblick över omfattningen av problemet och pågående processer och initiativ. Dag två kommer att erbjuda olika workshops för att dyka djupare in i specifika frågor som avancerad avloppsvattenbehandling och andra ansvarsområden.

Denna konferens är för dig som konfronteras med dessa utmaningar inom den offentliga och den privata sektorn, icke-statliga organisationer eller den akademiska världen, är intresserade av kopplingen mellan hälso- och sjukvård, vatten och miljö.

Språk dag ett kommer att vara engelska, dag två har inslag av både engelska och svenska.

Venue : Norrlands Nation Conference Centre
Venue address: Västra Ågatan 14, Uppsala, Sweden
Venue URL

Organiser

  • International Water Association – Sweden (IWA)
  • Stockholm Environment Institute (SEI)
  • Stockholm International Water Institute (SIWI)
  • Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs- och vattenmyndigheten/HaV)
  • Swedish Water and Wastewater Association (Svenskt Vatten)
12 Apr 2016, 10:00 - 16 Apr 2016, 16:00 UTC
Swedish