03 Jul 2014, 17:00 - 17:45 UTC

Vatten som finansiell risk – en fråga som fler borde ta på allvar

Effekten av bristande tillgång till vatten bedöms som den tredje största framtida risken för företag enligt World Economic Forum. Vilket ansvar tar företagen och investerarna? Risker kan utgöra möjligheter för företag och investerare som proaktivt svarar på utmaningen som den globala vattenbristen innebär.

Framtida affärer är i hög grad beroende av ett hållbart utnyttjande av världens färskvattenresurser. I den globala finanssektorn uppmärksammas vattenfrågan alltmer, men företag, liksom andra användare, tenderar att bortse från vattenfrågan tills dess att problemen blir synliga, i form av brist på tillgång, förorenat vatten, höjda priser eller regleringar. Och då är redan företag, marknad och investeringar påverkade. Svenska företag har ofta en stark hållbarhetsagenda. Men vad innebär det?

I denna debatt belyser vi hur företag med hög hållbarhetsagenda resonerar kring vatten. Att arbeta proaktivt istället för reaktivt då marknaden redan hunnit bli påverkad borde vara avgörande för investerare. Företag med strategier eller tillverkning i tillväxtländer/marknader där vattenbrist är ett faktum måste ha en tydlig vattenstrategi. Det är av avgörande betydelse att identifiera problemområden och lyckas se den potentiella affärsmöjligheten.

Twitter hashtag: #vattenfinrisk

Venue name: Miljöaktuellts arena på Gotlands Museum
Venue address: Strandgatan 14

Programme

17.00-17.05 Välkomna!
Torgny Holmgren, SIWI

17.05-17.40 Paneldebatt
Carina Lundberg Markow, Folksam
Emma Ihre, Finansdepartementet
Helena Helmersson, H&M
Helena Leander, Miljöpartiet
Jonas Ahlén, SPP/Storebrand
Viveka Risberg, Swedwatch

17.40-17.45 Avslut
Torgny Holmgren, SIWI

03 Jul 2014, 17:00 - 17:45 UTC
Swedish