22 Mar 2013, 8:30 - 13:00 UTC

Vatten som förenar – Lönar det sig att samarbeta?

Den 22 mars firar vi FN:s Världsvattendag genom att bjuda in till ett spännande seminarium med titeln “Vatten som förenar – Lönar det sig att samarbeta?”

I en värld med en växande befolkning som ska dela på knappa vattenresurser blir gemensam vattenförvaltning allt viktigare. Företag kan erbjuda innovativa lösningar på vattenproblem, men privat sektor, forskare och politiker måste arbeta tillsammans för att säkerställa deras effektivitet.

Detta seminarium kommer att diskutera hur den privata sektorn i samarbete med andra aktörer kan bidra till en positiv samhällsutveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Biståndsminister Gunilla Carlsson som sitter med i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post-2015, berättar om detta arbete som ställer höga krav på samordning länder emellan. En panel med representanter från UN-Water, SIWI, Nordea, Indiska och Utrikesdepartementet diskuterar vad som karaktäriserar “gott samarbete”.

Alla är vi överens om att samarbete behövs, men hur ska det se ut? Och vad gör man när alla parter inte vill samarbeta?

Venue name: Grand Hôtel
Venue address: Sal Stockholm, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Programme

08:30 Kaffe och registrering

09:00 Information om Stockholm Water Prize
Jens Berggren, Director Stockholm Water Prize and Stockholm Industry Water Award, Stockholm International Water Institute (SIWI)

09:20 Öppningsanförande
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

09:30 SIWI – en mötesplats för vattendialog
Per Bertilsson, Deputy Executive Director, SIWI

09:40 Medvetenhet och förändring – men finns den politiska viljan?
Presentation av Sweden Textile Water Initiative
Renée Andersson, Etik och miljöansvarig, Indiska

10:00 Vattensmarta investeringar – så kan finansiella sektorn bidra till utveckling
Sasja Beslik, Chef för Ansvarsfulla Investeringar, Nordea

10:20 Kaffe

10:50 Kan fattigdom bekämpas genom innovation och entreprenörskap?
Mari Ottosson, Avdelningschef för Internationella Organisationer och Tematiskt stöd, SIDA

11:10 Emåförbundet – ett lokalt exempel på samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och företag
Ilan Leshem, Verksamhetsansvarig, Emånförbundet

11:30 Water Cooperation – We sink or swim together
Steven Downey, Kommunikationschef, Global Water Partnership

11:50 Paneldiskussion
– Joakim Harlin, UNDP
– Karin Lexén, SIWI
– Sasja Beslik, Nordea
– Stefan Isaksson, Utrikesdepartementet

12:45 Avslutande reflektioner

Välkomna!

Organiser

SIWI
Swedish Water House
UNDP
FAO
UNEP
UNESCO
GWP
WaterAid

Grand Hôtel
Sal Stockholm
S. Blasieholmshamnen 8
Stockholm

22 Mar 2013, 8:30 - 13:00 UTC
Swedish