25 Apr 2016, 0:00 - 15:00 UTC

Vattenresan – En guide till vattensmarta värdekedjor

Den 25 april är det dags för lansering av vår guide för vattensmarta värdekedjor som SIWI Swedish Water House tagit fram tillsammans med företag i livsmedelsbranschen. Kom och lyssna på spännande diskussioner om vattenutmaningar och möjligheter i värdekedjan och få tips på hur vatten kan integreras i hållbarhetsarbetet.

Visste du att 2,5 miljarder människor bor i regioner med vattenbrist? Och att mer än 20 % av den globala BNP produceras i riskfyllda, vattenfattiga områden? Även om vi har god tillgång till vatten i Sverige så påverkas även svenska företag, precis som företag globalt, när jordbruksmark översvämmas, torrläggs eller bevattnas med kontaminerat vatten. Det gör att vattenfrågan alltid är närvarande och något som företagen bör ta i beaktandet i sin riskanalys.

Att som företag påverka vattensituationen i andra länder, där råvaror ofta produceras, är inte lätt med dagens komplexa värdekedjor men det finns praktiska verktyg att tillgå. Tillsammans med mat- och dryckesföretag och dagligvaruhandel har SIWI Swedish Water House kartlagt ett antal verktyg som ger företag praktisk vägledning i sitt vattenarbete, från inventering av vattenrisker till systematiskt vattenarbete. Vi presenterar vår interaktiva hemsida där företag enkelt och snabbt kan få stöd i sitt vattenarbete genom att söka och jämföra de främsta rapporteringsverktygen, certifieringarna, riktlinjerna och riskbedömningsverktygen ur ett vattenperspektiv.

Venue: Näringslivets Hus
Venue address: Storgatan 19

Programme

12.30 Kaffe och registrering
13.00 Välkommen
Torgny Holmgren, Executive Director, SIWI
13.10 Den globala vattenutmaningen
Karin Glaumann, Programme Manager, SIWI
13.30 Röster från nätverket – varför vi arbetar med globalt vatten som prioritet
Annelie Barklund, Kommunikationschef, Nestlé
Martin Laurentz, Sustainability Manager, Lantmännen
Johan Anell, CSR-ansvarig, Livsmedelsföretagen
Maria Smith, Chef Miljö & Socialt Ansvar, ICA
14.00 Demonstration av vår interaktiva hemsida ”Vattenresan”
Elin Weyler, Programme Manager, SIWI
14.20 Röster från nätverket – så hjälper verktygen oss i vattenarbetet
Rönnaug Vinje, Hållbarhetschef, Coca-Cola Enterprises i Sverige och Norge
Åsa Domeij, Chef Miljö & Socialt Ansvar, Axfood
Jessica Boklund, Hållbarhetschef, Hermansson & Co
Lena Rogeman, CSR-ansvarig, Systembolaget
Ann-Christin Pålsson, Environmental Manager, Santa Maria
14:40 Frågestund
15.00 Seminariet avslutas

Twitter

#vattenresan

logga nestle     logga hermanssonCo  logga lantmännenlogga axfoodlogga coca-colaSM_logotype_RGB    logga ica   axfoundation    logga systembolagetlogga livsmedelsföretagen

25 Apr 2016, 0:00 - 15:00 UTC
Swedish