01 Jul 2015, 13:00 - 15:00 UTC

Vattentäta skott mellan klimat- och SDG-processerna?

I år äger två viktiga konferenser rum som kommer spela stor roll för vår framtid: Financing for Development där utvecklingsfinansiering till de nya hållbarhetsmålen ska diskuteras och COP 21 i Paris. Dessa globala avtal kommer direkt påverka samhällsekonomier på nationell nivå. I utkastet till förhandlingstexten inför Finansieringskonferensen är fokus på FN:s nya hållbarhetsmål. Klimatförhandlingarna nämns dock inte alls. Det är anmärkningsvärt då en klimatomställning för att möta ett globalt utsläppsmål kommer att kräva resurser.

Vilka löften kan vi förvänta oss när det kommer till utvecklingsfinansiering och varför är vattenresurser så centralt för dessa processer? Vilket ansvar har staten respektive den privata sektorn i att uppnå klimat- och utvecklingsmål?

Venue name: Almedalen, Wisby Strand Congress & Event
Venue address: Donnersgatan 2, Rum Vall

Programme

13.00 Välkommen
Karin Lexén, Stockholm International Water Institute

13.10 Vatten – en förutsättning för hållbar utveckling och effektiva klimatåtgärder
Torgny Holmgren, VD, Stockholm International Water Institute

13.20 Vad kan vi förvänta oss av- och efter förhandlingarna i Addis Abeba?
Staffan Tillander, Ambassadör Financing for Development

13.40 Utvecklingsfinansiering – mer än bara bistånd
Annika Sundén, Chefsekonom, Sida

13.50 Näringslivets ansvar för en hållbar utveckling
Nina Eklund, Hagainitiativet

14.00 Paneldiskussion
Pernilla Stålhammar, Miljöpartiet, Johan Hultberg, Moderaterna, Marie Baumgarts, Hållbarhetschef, Tele2, Eva Axelsson, Hållbarhetschef, KPA.

Twitter

#Almedalen2015
#vattenklimat

01 Jul 2015, 13:00 - 15:00 UTC
Swedish